Мозковий штурм це: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Метод мозкового штурму

Умови і техніка проведення мозкового штурму

Категорії учасників

• Жорстких обмежень немає, але краще включати в групу працівників з відносно невеликим досвідом роботи — вони ще не мають вироблених стереотипів.

• При вирішенні специфічних завдань необхідно запрошувати фахівців (але вони будуть запрошеними, а не учасниками).

• Рекомендується формувати змішані групи (з чоловіків і жінок). Як правило, наявність представників різної статі оживляє атмосферу роботи.

• При проведенні мозкового штурму бажано, щоб кількість активних і помірних членів групи було приблизно порівну.

• Необхідно, щоб різниця у віці, службовому положенні між членами групи була мінімальною. Присутствие начальства также сдерживает и ограничивает ход протекания мозгового штурма. 
• Не рекомендуется приглашать на проведение мозгового штурма скептически настроенного руководителя, даже при условии его участия в роли наблюдателя. 
• Целесообразно время от времени вводить в группу новых людей, новые люди вносят новые взгляды, идеи, стимулирующие мышление.


Кількість учасників:

• Оптимальний склад групи від 6 до 12 осіб. Оптимальне учасників число — 7.

• Не рекомендується розбивати учасників групи на більш дрібні (2 і більше).

• Кількість людей в групі також залежить від кількості в ній активних і помірних членів. Якщо більше активних, то кількість людей в групі має бути менше, більше помірних — навпаки.

Обстановка, місце проведення

• Для проведення мозкової штурму доцільно місце проведення використовувати аудиторію або окрему кімнату, далеко від стороннього шуму. На стіні рекомендується повісити плакат з основними правилами проведення мозкового штурму.

• Бажано мати дошку, яку учасники можуть використовувати для відображення своїх ідей. Столи і стільці рекомендуємо розташувати у вигляді літери П, О, кола або напівеліпса. Це полегшує контакт учасників і підвищує комунікабельність. Якщо група невелика (5 — 6 осіб) — найбільш зручний круглий стіл.

• Бажано мати магнітофон: людина може не встигнути вникнути в ідею і упустити її. 
• Не забувайте, що гумор під час зборів необхідний. Це сприяє створенню невимушеної атмосфери і творчої атмосфери.

Тривалість і час

• Як правило, тривалість проведення мозкового штурму і час коливається в межах 40 — 60 хвилин. Це найбільш ефективний проміжок часу.

• При вирішенні простих проблем або при обмеженні за часом найбільш підходяща тривалість обговорення — 10-15 хвилин.

• Найбільш вдалий час для проведення мозкового штурму — ранок (з 10 до 12 год), але також можна проводити його і після обіду (з 14 до 18 год).

Типи проблем, які вирішуються методом мозкового штурмів

• Метод мозкового штурму дозволяє вирішувати будь-яку проблему, можуть бути вирішені шляхом має кілька можливих варіантів рішень. Проблеми, мозкового штурму мають тільки одну відповідь або обмежене число можливих рішень, не підходять для вирішення цим методом.

• Необхідно також уникати вирішення занадто загальних, абстрактних проблем.


• Рекомендується уникати повного вирішення проблеми за одну сесію. Якщо початкова формулювання занадто широка і узагальнена, слід поділити її на ряд подпроблем.
• Метод мозкової атаки можна з успіхом використовувати для збору інформації, а не ідей, т. Е. Для з’ясування джерел або формування питань анкети.

• Проблеми для обговорення рекомендується формулювати просто і ясно.

Озвучування проблеми

• Тема мозкового штурму розкривається учасникам заздалегідь, за кілька днів до обговорення. У цьому випадку ведучий (голова) являє короткий виклад теми або проблеми (до 5 хв, об’ємом на пів-аркуша), роздає її учасникам заздалегідь.

• Ознайомлення учасників мозкової атаки з темою чи проблемою безпосередньо при проведенні мозкового штурму.

• Існує також і змішаний спосіб подачі теми або проблеми для мозкової атаки. Тобто заздалегідь повідомляється часткова, а не повна інформація по проблемі.

Рекомендується використовувати три правила подання ідеї або проблеми: 

• Показати або проілюструвати шлях розвитку проблеми або ситуації. Якщо це можливо, то краще графічно.

• Дати рекомендації щодо вибору основних точок дотику. Використовувати діаграми, моделі і все, що найкращим чином підходить для цієї мети. Бажано все це показати і пояснити просто і чітко.

• Підсумувати наявні точки зору, показати їх переваги та недоліки. Ще раз наголосити на необхідності вирішення.

Роль керівника (лідера) 

• Основні функції керівника полягають в інформуванні всіх учасників про правила мозкової атаки, в (лвдера) контролі за їх дотриманням, а також в загальному контролі за дискусією, щоб вона залишалася в рамках або межах обговорюваної теми або проблеми.

• Важливо, щоб керівник сам брав участь в генеруванні ідей. Він одночасно повинен виконувати роль стимулятора або каталізатора в разі уповільнення темпу генерування ідей. Хороший керівник, як правило, повинен заздалегідь мати список можливих рішень проблеми.


• Роль керівника полягає також в підборі учасників мозкового штурму як мінімум за 2 дні до її проведення.

• Ефективний керівник постійно підкидає «дикі» і безрозсудні ідеї і пропозиції, щоб продемонструвати, що вони заохочуються.
• Іноді буває, що групі учасників важко позбутися від традиційних підходів, стереотипів у вирішенні проблеми. У цьому випадку рекомендуємо використовувати маленьку хитрість: керівник зупиняє хід мозкового штурму і вводить обмеження: протягом 2-3 хвилин пропонувати тільки непрактичні, самі незвичайні ідеї.

• Часто буває, що учасники продовжують генерувати цікаві ідеї і після проведення зборів. У цьому випадку завдання керівника — зібрати групу через кілька днів і зафіксувати ці ідеї.

Оцінка ідей 

• Для оцінки ідей необхідно вибрати критерії. Критеріями оцінки можуть бути актуальність, практична реалізація, решаемость власними силами, новизна і т. Д.

• Оцінка ідей може здійснюватися тією ж або іншою групою за складом. Якщо оцінка здійснюється тією ж групою учасників, то, як правило, вона проводиться через кілька днів.

1. Мозковий штурм — Застосування інтерактивних технологій на уроках інформатики

Це метод розв’язання проблеми, коли
всі учасники розмірковують над однією
проблемою і „йдуть на неї в атаку”.
Мозковий штурм застосовують, коли треба
мати кілька варіантів розв’язання
конкретної проблеми. Мозковий штурм
спонукає учнів проявляти уяву та
творчість, дає можливість їм вільно
висловлювати свої думки. Мета „мозкового
штурму” чи „мозкової атаки” в тому,
щоб зібрати якомога більше ідей щодо
проблеми від усіх учнів протягом
обмеженого періоду часу.

Після презентації проблеми та чіткого
формулювання проблемного питання (його
краще записати на дошці) пропонують всім
висловити ідеї, коментарі, навести фрази
чи слова, пов’язані з цією проблемою.
Усі пропозиції записуються на дошці чи на
великому аркуші паперу в порядку їх
виголошення без зауважень, коментарів
чи запитань.

При цьому дотримуються наступних дій:

1. Під час „висування ідей” не пропускають жодної. Якщо судити про ідеї й оцінювати
їх під час висловлювання, учні зосередять
більше уваги на відстоюванні своїх
ідей, ніж спробах запропонувати нові і
більш досконалі.2. Заохочують всіх до висування якомога
більшої кількості ідей. При цьому
підтримують й фіксують навіть фантастичні
ідеї. (Якщо під час мозкового штурму не
вдасться одержати багато ідей, це може
пояснюватися тим, що учасники піддають
свої ідеї цензурі – двічі подумають,
перед тим як висловлять).

3. Кількість ідей заохочують. В остаточному
підсумку кількість породжує якість. В
умовах висування великої кількості
ідей учасники штурму мають можливість
пофантазувати.

4. Спонукають всіх учнів розвивати або
змінювати ідеї інших. Об’єднання або
зміна висунутих раніше ідей часто веде
до висунення нових, що перевершують
первинні.

5. На закінчення обговорюють з учнями й
оцінюють запропоновані ідеї. Для забезпечення
швидкого та ефективного включення учнів
в інтерактивну діяльність бажано давати
їм пам’ятки, які містять опис алгоритму
діяльності (послідовний перелік дій,
які вони мають здійснювати у тій чи
іншій навчальній ситуації). Такі пам’ятки
можна запропонувати у вигляді роздаткового
матеріалу, плакатів або будь-якої
наочності, використовуваної за допомогою
технічних засобів навчання.

Инструкция по созданию лучших идей: метод мозгового штурма

К методу мозгового штурма прибегают многие компании, скорее всего и ваша. Но знаете ли вы, что он приносит результаты, только если проводить его по определенным правилам?

Сегодня мы поговорим о том, как сделать брейнштормы еще более эффективными.

Мозговой штурм: что это и как проводить

Мозговым штурмом (или брейнштормингом от англ. brain storming) называют процесс интенсивного обсуждения и поиска решения определенного вопроса или задачи.

Зачем применяют брейншторминг? Главная цель — выйти за рамки привычного мышления и найти ту идею, которую невозможно получить любым другим образом. Например, путем стандартного процесса принятия решений. Поскольку, в этом случае, новые идеи загоняются в рамки установленного процесса поиска решений.


Мозговой штурм чаще всего проводится в группах, хотя может быть и индивидуальным. Именно коллективный брейншторминг — лучший способ генерации идей, необходимых для компании. Стиль мышления и опыт разных членов команды соединяются воедино и дают необходимый результат.

Тем не менее важно понимать, что брейншторминг также имеет свои правила. И отсутствие нужных идей — результат типичных ошибок при проведении мозгового штурма. 

Ошибки при проведении мозгового штурма

Давайте обсудим главные заблуждения, которые мешают генерировать лучшие идеи.

1. Проведение совещания и мозгового штурма одновременно

Мозговой штурм ≠ совещание. Часто, в компаниях эти два понятия путают. Коллектив собирается за обсуждением текущих дел, а потом после объявления руководителя: «А теперь я жду новые идеи!» все начинают предлагать решения в формате беседы. Брейншторминг — это не просто собрание, а особая техника, относиться к которой нужно со всей серьезностью.

2. Высказывание идей по очереди

Распространенное заблуждение, что процесс мозгового штурма должен быть четко регламентирован. Руководитель называет имя сотрудника и тот, как в школе, поднимается и говорит свои идеи. Это не имеет ничего общего с брейнштормингом, потому что его суть — освободить сознание от рамок и ограничений и выдать лучшую идею. Настоящий штурм больше похож на хаос, где все беспорядочно выкрикивают идеи, перебивая друг друга. Когда варианты начинают звучать совсем нелепо, а участники все больше уходить от стандартов — здесь и происходит тот самый мозговой штурм.

3. Мозговой штурм по щелчку пальцев

Давайте представим, что брейншторминг — это тренировка. Для того, чтобы начать правильно тренироваться, нужно «разогреться». Согласитесь, не бывает такого, что вы приходите в спортзал, а тренер сразу же дает вам в руки штангу.

На мозговой штурм участники приходят в разном состоянии и настроении. И просить их генерировать гениальные мысли по щелчку пальцев — это просто преступление против хороших идей. На старте брейншторминга стоит снять напряжение, отойти от отношений типа начальник-подчиненный, создать непринужденную атмосферу, а уже потом, начиная говорить на отвлеченные темы, перейти к сути.


4. Брейншторминг без модератора

Такое творческое собрание обязательно нужно направлять в нужное русло. Участники могут «выдыхаться» в процессе обсуждения, и в коллективе обязательно должен быть человек, который заново запускает этот механизм и направляет его.

Также мозговой штурм нужно уметь аккуратно завершить. Поскольку, спустя несколько часов, участники устают и их старания уже не приносят результат. Чтобы не травмировать их психику и не затягивать процесс, модератор должен вовремя все закончить.

5. Идеи записываются только на доску

Записывать идеи, а не просто обсуждать — правильное решение. Но делать это нужно разными способами. Поскольку, когда идеи начнут выкрикивать практически одновременно десять человек, записать их все будет практически невозможно. Для таких собраний можно использовать диктофон или видеокамеру.

6. Творчество не анализируют

В мозговом штурме важно не только правильно организовать процесс, а и проанализировать результат. Удачные идеи стоит не только высказывать, а и анализировать, оценить и доработать. 

7 правил эффективного брейншторминга

Правило №1. Подготовка. Все участники штурма должны быть подготовлены. Тема собрания озвучивается за 2-3 дня до брейншторминга. Это время необходимо, чтобы обдумать проблему и быть готовым сразу же в начале штурма предлагать идеи.

Правило №2. Чем больше участников, тем лучше. Таким образом, вы получите больше идей, среди которых сможете выбирать.

Правило №3. Идеи не критикуются. Это одно из основных правил брейншторминга. Право на жизнь имеет любая идея, даже самая странная. Отвергая идеи сразу, вы на корню убиваете креативность участников и желание делиться своими мыслями.

Правило №4. Идеи дорабатываются. Вы можете соединять идеи между собой или развивать существующие решения. Главное — работайте с ними, а не оставляйте в «сыром виде».

Правило №5. Записывайте идеи. И это полезно делать не только модератору. Пусть каждый участник ведет пометки, рисует, записывает: тогда вы точно ничего не упустите и будете иметь полный список сказанного во время собрания.

Правило №6. Не надо стесняться. Мозговой штурм необходимо проводить в атмосфере максимального доверия и доброжелательного отношения друг к другу. Каждый из участников не должен бояться высказывать максимум идей и обсуждать их. 

3 метода мозгового штурма

Методов брейншторминга существует просто огромное количество. Самый распространенный из них — ассоциации. Представляем вашему вниманию еще несколько интересных способов.

1. Образы

Каждый участник входит в определенную роль, и в рамках этого образа описывает свои ощущения / желания / идеи. К примеру, если вам нужно придумать маркетинговую стратегию для товара, разберите свою ЦА на роли и попытайтесь описать свои ожидания от продукта.

2. Брейншторминг наоборот

Попробуйте не искать приемлемые решения, а наоборот — обозначить самые неудачные и провальные идеи. Анализ недостатков этих решений может натолкнуть вас на подходящие варианты.

3. Способ «120 комнат»

Представьте дом в котором находятся 120 пустых комнат. Вам необходимо войти в каждую из них и наполнить ее идеей. Вы можете визуализировать процесс, изобразив дом на доске. В результате, вы получите 120 разных идей. Естественно, комнат может быть и 20, и 30 или 50 — столько, сколько будет уместно в рамках вашего проекта.

Зачем вашей команде мозговой штурм?

Метод мозгового штурма — отличный способ генерировать идеи, решать возникшие проблемы и искать выходы из сложных ситуаций. Брейншторминг можно применять во всех сферах жизни, и, особенно, в профессиональной среде. Основное требование — организовать штурм по всем правилам. Потому что в противном случае, вы не только не найдете нужное решение, а еще и внесете разлад в работу команды. 

Мозковий штурм

Мозковий штурм –
це метод колективного розв’язання проблеми,
який забезпечується особливими прийомами.
Мозковий штурм покликаний знайти якомога
більше ідей, за допомогою яких можна вирішити
дану проблему.

Засадничим правилом мозкового штурму
є відмова від будь-якої критики і оцінки
ідей. Зниження рівня критичності, самокритичності
у людини відповідно підвищує її впевненість
у собі і готовність до творчого пошуку.
Група просто висуває ідеї одну за одною,
без зупинки для аналізу їхньої цінності,
реальності чи нереальності. Під час мозкового
штурму люди не повинні боятися виглядати
по-дурному, адже мають вітатися найбільш
дикі ідеї.

Р. Фішер та У. Юрі вважають, що немає якогось
правильного способу проведення мозкового
штурму. Скоріше треба його пристосовувати
до своїх потреб і можливостей.

Підготовка до мозкового штурму

1. Визначити мету. Бажано, щоб на розгляд
виносилася лише одна проблема.

2.  Вибрати учасників. Група повинна бути
достатньо великою, щоб стимулювати взаємний
обмін думками, і достатньо малою, щоб
стимулювати самих учасників. Оптимальна
кількість – 8 людей.

3. Визначити місце. Слід підібрати таке
місце, яке б якомога більше відрізнялось
від звичайної робочої обстановки. Чим
відчутніша відмінність мозкового штурму
від звичайної зуcтрічі, тим легше його
учасникам уникнути оцінного мислення.

4. Створіть неформальну атмосферу. Це
може бути зустріч без краваток і піджаків;
можна звертатися не на ім’я; можна за
філіжанкою кави тощо.

5. Оберіть ведучого. Хтось має стимулювати
генерування ідей з запитаннями; слідкувати,
щоб процес не зупинився; забезпечувати
шанс висловитися кожному.

Проведення мозкового
штурму

1. Посадити учасників поряд. Відчуття
один одного стимулює бажання спільно
вирішити проблему.

2. Озвучте основні правила, в тому числі
і про заборону критики. Ще одне правило,
яке можна прийняти, – не звертати увагу
на те, хто яку ідею висунув.

3. Записувати ідеї так, щоб усім було видно,
краще на великих аркушах паперу, це створює
у групи відчуття колективного досягнення.

4. Час обговорення необхідно обмежувати
до 30 хвилин. Дефіцит часу є додатковим
стимулом мозкової діяльності.

Завершення мозкового штурму

1. Виділити найперспективніші ідеї.

2. Придумати шляхи удосконалення цих
ідей, способів їх реалізації. Застосувати
конструктивну критику.

3. Визначити час оцінки ідей і прийняття
рішень.

 

 

 

 

 

«Мозковий штурм» 
— це спільне розв’язання творчої проблеми,
яке забезпечується особливими прийомами.
Ця форма обговорення виникла ще наприкінці
30-х років і спрямована на активізацію
творчої думки з використанням засобів,
які знижують критичність і самокритичність
людини, а отже, підвищують її впевненість
у собі й готовність до творчого пошуку.
Під час «мозкового штурму» на першому
його етапі — генерації ідей — кожний
учасник вільно висуває свої пропозиції
щодо вирішення поставленого завдання.
Ця форма обговорення базується цілковито
на дотриманні учасниками загальноприйнятих
етичних норм. На першому етапі обговорення
критика повністю забороняється. А відтак
усі учасники можуть спокійно висловлювати
свої думки, знаючи, що їх не назвуть смішними
або недоречними. 
 
Після генерації ідей бажано вибрати серед
них кращі, а не відкинути гірші. На авторстві
ідей не слід наголошувати, бо найчастіше
кращі ідеї є результатом колективної
творчості. Після відбору кращої ідеї
треба розділитися на дві групи — прибічників
і противників. Вони спробують ще раз проаналізувати
всі аргументи «за» й «проти»
висловленої ідеї. 
 
Під час «мозкового штурму» важливо
виконувати й інші правила, що сприяють
підвищенню ефективності роботи. По-перше,
бажано, щоб на розгляд виносилася лише
одна проблема. По-друге, у процесі обговорення
мають брати участь щонайбільше 12 осіб.
По-третє, варто розмістити учасників
по колу, щоб вони бачили одне одного і
були рівноправними. Необхідно також обмежити
час обговорення до ЗО хвилин. Дефіцит
часу породжує стрес і стимулює діяльність
мозку. 
 
Звичайно, велику роль у досягненні результатів
під час «мозкового штурму» відіграє
її керівник. Саме він має зробити все
для того, щоб створити відповідну моральну
і психологічну атмосферу у групі. Від
нього залежить, щоб не було втрачено жодної
пропозиції, щоб навіть «дика» ідея
була обговорена, щоб усі висловлювання
перетворилися з оціночних на змістовні.
Психологічний бар’єр у такій групі людей
зникає швидше, якщо склад учасників більш-менш
однорідний

Мозковий штурм — ПСИХОЛОГІС

Мозковий штурм (мозкова атака, брейнстормінг) — груповий метод знаходження ідей для розв’язання проблеми. Винахідником методу мозкового штурму вважається Алекс Осборн.

Ідея методу

Щоб поглянути на важку задачу з нової, несподіваної точки зору, потрібні творчі люди, які легко генерують нестандартні, творчі ідеї. Щоб ідеї таких творчих людей були хоч якось реалістичні, потрібні реалістично мислячі критики. А щоб хороші ідеї втілити, потрібні практики-організатори.

Як об’єднати все це в одне ціле? Потрібно зібрати разом кілька оригінально мислячих людей, поставити перед ними актуальну проблему і спонукати їх до висловлення якомога більшої кількості ймовірних рішень, якими б несподіваними і навіть безглуздими вони не здавалися. Всі висунуті пропозиції фіксуються без якої б то ні було їх оцінки. Критики приймаються за справу на другому етапі. Вони сортують пропозиції по мірі їх здійсненності та очікуваної ефективності, відкидають непридатні і відзначають перспективні. Потім настає черга реалізаторів, які намічаються конкретні практичні кроки для виконання обраного рішення.

Підбір людей і розподіл ролей

Підбір людей і розподіл ролей — важливий момент мозкового штурму. Чим більш вільно і оригінально вміють думати учасники мозкового штурму, тим краще. Ефективність зростає при різностатевому складі учасників, коли жіноча інтуїція доповнює чоловічий прагматизм. Корисно залучати спеціалістів різного профілю, так як рішення часто лежать на стику суміжних і навіть досить віддалених спеціальностей (наприклад, деякі суто технічні рішення запозичені з області функціонування живих організмів; так виникла ціла науково-практична галузь — біоніка). Однак, крім креативників, для інших етапів мозкового штурму потрібні і критики, і практики.

Етапи та правила мозкового штурму

Правильно організований мозковий штурм включає три обов’язкових етапи. Етапи відрізняються організацією і правилами їх проведення:

Постановка проблеми

Щоб знайти рішення, спочатку потрібно чітко зрозуміти, в чому проблема, а для цього необхідно визначити, що потрібно в результаті і що цьому заважає. (див. Ситуаційний аналіз). Відбувається відбір учасників штурму, визначення ведучого і розподіл інших ролей учасників залежно від поставленої проблеми і обраного способу проведення штурму.

Генерація ідей

Тут головне — кількість ідей. Цьому сприяють:

 • Повна заборона на критику і будь-яку (в тому числі позитивну) оцінку висловлюваних ідей, так як оцінка відволікає від основного завдання і збиває творчий настрій. Обґрунтування — не потрібні, потрібні лише ідеї. Не робіть ніяких обмежень: незвичайні і навіть абсурдні ідеї вітаються. Комбінуйте і покращуйте будь-які ідеї. Припустимо використання будь-яких гіпотез, аналогій, порівнянь, фантастичних образів.
 • У будь-якому випадку потрібен ведучий, який заохочує тих, хто висловлюється, а в разі необхідності перериває зайві словоизвержения. Заздалегідь слід встановити регламент. Фонтан творчих ідей не може бити довго — затягнуте обговорення ризикує вилитися у переливання з пустого в порожнє. Зазвичай півгодини цілком достатньо. При цьому головне завдання ведучого — створити розкуту і доброзичливу атмосферу для проведення штурму: якщо учасники ставляться один до одного з недовірою і острахом, продуктивності від них чекати не доводиться.
 • Якщо в процедурі беруть участь колеги різного звання, рекомендується першим дати висловитися молодшим (за віком і за посадою), щоб потім на них не «тиснув» авторитет старших товаришів.
 • Проведення мозкового штурму можна вважати успішним, якщо вдалося сформулювати п’ять-шість досить реалістичних пропозицій, які згодом можуть послужити основою для практичного вирішення проблеми.
Групування, відбір і оцінка ідей

Цей етап часто забувають, але саме він дозволяє виділити найбільш цінні ідеї і дати остаточний результат мозкового штурму. На цьому етапі, на відміну від другого, оцінка не обмежується, а навпаки, вітається. Методи аналізу та оцінки ідей можуть бути дуже різними.

Метод синектики

Одним з продовжень методу мозкового штурму є метод синектики.

Мозковий штурм: як це працює і як підвищити ефективність

Метод мозкового штурму був запропонований американським журналістом Алексом Озборном ще в 1942 році в книзі «How to think up». У 1953 році вийшла ще одна книга Озборна, в якій автор вказує два основних правила ефективності:

– Відкладати рішення (не засмучуватися, коли пропонують погані ідеї).
– Накопичувати більше ідей (придумати стільки ідей, скільки можливо).

Ці правила звучать просто, але в реальності вони часто порушуються, що зводить нанівець ефект від командної роботи. І навіть якщо учасники штурму намагаються дотримуватися їх, все одно є кілька причин, які знижують ефективність.

Є кілька психологічних причин і особливостей, які заважають повною мірою розкритися на мозковому штурмі, і якщо врахувати їх, можна досягти кращих результатів.

Причини дефіциту ідей

При проведенні мозкового штурму варто враховувати деякі психологічні особливості, як окремих учасників, так і людей в цілому.

1. Страх перед начальством

Дослідження показують, що люди відчувають себе скуто на корпоративних зборах, де є керівництво, а на мозковому штурмі часто присутній головний менеджер або директор.

Кожен співробітник боїться висловити вголос погану ідею і виставити себе нікчемою в очах начальства.

Тому всі воліють взагалі не висловлювати свої ідеї — раптом вони здадуться поганими?

2. Вся увага — екстравертам

Під час мозкового штурму екстраверти вільно діляться своїми ідеями, а інтроверти обробляють інформацію всередині себе.

Дослідження мозкової активності показали, що шлях, який проходить інформація в мозку інтроверта довший і заплутаніший, ніж той же шлях у екстраверта. Інтровертам потрібно більше часу на обдумування і аналіз, і перш ніж цінна ідея сформується та буде висловлена вголос, екстраверти вже приймуть якесь рішення.

3. Люди бояться нових ідей

Сучасне суспільство не втомлюється схилятися перед творчим підходом та інноваціями, але це не змінює того факту, що мозок дуже жорстко обмежений страхом перед будь-якими нововведеннями.

Дослідники з Університету Пенсільванії і Університету Північної Кароліни зазначили, що всі люблять практичні ідеї, що не виходять за рамки звичного. Ця властивість мозку захищає нас від невизначеності в житті, і людині дуже важко з цим боротися.

Неправильне рішення болісно для нашого мозку, тому всі підсвідомо прагнуть до більш безпечних варіантів і відкидають ризиковані, навіть якщо вони дуже інноваційні та творчі.

Інкубаційний період творчості

Дуже часто в мозковому штурмі цінують тільки результат та не звертають увагу на процес. Вважається, що в кінці штурму обов’язково повинен бути результат — блискуча ідея, а якщо така не з’явилася, захід визнають невдалим.

І це не дивлячись на дослідження, які довели, що група людей з заданим часом для креативу — далеко не найкраща атмосфера для творчості, і цьому є пояснення.

У 1926 році відомий англійський теоретик Грем Уоллес розділив творчий процес на п’ять ступенів:

Підготовка. Ви формулюєте завдання, досліджуєте його і концентруєте увагу на пошуку рішення.

Інкубація. Проблема входить у підсвідомість і починає вирішуватися там, тоді як на поверхню свідомості нічого не виходить.

Натяк. Ви відчуваєте, що перебуваєте на шляху до вирішення проблеми, що вас ось-ось відвідає муза.

Осяяння. Ідея виходить на поверхню свідомості і ви розумієте її.

Перевірка. Ідея перевіряється, розширюється та доповнюється, після чого ви її виконуєте.

Люди послідовно проходять всі етапи, але є одна проблема — інкубаційний період не має чітких часових рамок і вже точно не вписується в обмежений відрізок, виділений для мозкового штурму.

Ідея може «дозрівати» у підсвідомості день, тиждень або місяць, перш ніж ви відчуєте, що вона вже на шляху (ступінь натяку).

Чимало творчих людей визнають, що краще рішення проблеми приходить не одразу, а після довгих блукань по різних варіантах.

Затяжний інкубаційний період навіть може довести до стресу, бо ви не знаєте, коли прийде натхнення, а терміни підтискають.

Жорсткі рамки вбивають творчість — хороші ідеї просто не встигають народжуватися.

Командний чи ні?

По суті, мозковий штурм — це коли ви якийсь час безперервно думаєте над вирішенням проблеми, і не важливо, що в команді це відбувається або наодинці з собою.

Знайдіть час на роздуми про проблему, і ви зможете працювати вільно, без страху, що вас не зрозуміють або засудять співробітники. Це розкріпачує і стимулює творчі здібності, а необмежений час допоможе спокійно пройти інкубаційний період.

Ще одна ідея — приходити на командний мозковий штурм, попередньо придумавши пару-трійку ідей. Дослідження Університету Торонто показали, що командний мозковий штурм проходить жвавіше і активніше, якщо учасники приходять підготовлені.

Поради для продуктивності

Є кілька порад, які допомагають зробити командний мозковий штурм більш ефективним і багатим на ідеї:

Дозволити відволікатися. Іноді розмова може йти в бік від предмета і не варто суворо припиняти ці відволікання. Звичайно, не можна забувати про головну проблему, але доза гумору і дотепності може надихнути людей на нові ідеї.

Не обмежувати в часі. Натхнення не підкоряється часу, тому не варто строго обмежувати мозковий штурм часу. Нерозумно розходитися через дві години, якщо у вас море ідей, йде жваве обговорення і вигадуються все нові варіанти. Так само нерозумно продовжувати штурм на години, якщо ні в кого немає ідей.

Не хапатися за перші ідеї. Дуже не хочеться закінчувати зустріч, не визначившись з вирішенням проблеми, але іноді це просто необхідно. Часто ідеї, які прийшли в перший мозковий штурм, далеко не найкращі, й негайно втілюючи їх у життя, ви втрачаєте можливість використовувати щось краще.

Дозволити пиво. Звісно, цей варіант не для всіх, але якщо ваші співробітники та ви самі не проти легкого напою, можна розпити трохи під час мозкового штурму. Дослідження показують, що пиво розслабляє і підвищує креативність.

Таким чином, якщо добре підготуватися і дати своїй команді достатньо свободи, мозковий штурм може бути ефективним, але він не повинен розглядатися, як єдино можливий варіант.

Навіть навпаки — команда стане відмінним доповненням до індивідуальної роботи над проблемою, допоможе урізноманітнити свої думки, послухати чужі ідеї та оформити те, що крутилося в голові.

поради фахівця про те, як поліпшити цей метод. – Бізнес-UA!

Згідно з останніми дослідженнями, ідеї людей, що працюють якийсь час разом, стають схожими. Тому методику мозкового штурму для створення інноваційних концепцій потрібно вдосконалювати. Як? Відповідь в цій статті.

Якщо ваша команда відповідає за генерацію ідей, то вам здається очевидним застосувати тактику мозкового штурму. Чи справді цей метод працює? Професор психології та маркетингу Техаського університету в Остіні Арт Маркман відповідає на це питання і дає корисні поради, як поліпшити креативність співробітників.

Останнім часом словосполучення «мозковий штурм» використовується часто, як синонім будь-якого колективного обдумування проблеми. Однак спочатку цей термін означав конкретну методику стимулювання творчої активності, запропоновану американцем Алексом Осборном в 1950 році.

Метод мозкового штурму заснований на припущенні, що одним з основних перешкод для народження нових ідей є «страх оцінки»: люди часто не висловлюють вголос цікаві неординарні ідеї через побоювання зустрітися зі скептичним або навіть ворожим до них ставленням з боку керівників і колег. Метою застосування мозкового штурму є виключення оцінного компонента на початкових стадіях створення ідей. Класична техніка мозкового штурму, запропонована Осборном, ґрунтується на двох основних принципах – «відстрочка винесення вироку ідеї» і «з кількості народжується якість».

Цей метод здається настільки зрозумілим і очевидними, що важко повірити, що він не працює. Проте, численні дослідження останніх двадцяти років показують, що, діючи за принципами Осборна, робочі групи породжують менше ідей (і менш гарні ідеї), ніж кожен член групи зробив би поодинці.

Дослідники вважають, що ця втрата продуктивності має кілька причин. По-перше, коли люди працюють разом, їх ідеї мають тенденцію ставати схожими.

Як тільки один співробітник запускає ідею, вона впливає на пам’ять всіх членів групи, і змушує інших бачити схожі рішення (явище конвергенції). Зате, коли люди працюють поодинці, ідеї, як правило, розходяться, так як кожен має своє власне бачення проблеми (явище дивергенції). Таким чином, силу дивергенції і конвергенції можна використовувати для поліпшення мозкового штурму, і дослідження показують, що це ефективно. Ось кілька рекомендацій.

На самому початку нехай кожен працює сам

На першому етапі творчих дій важливо дати кожному члену команди завдання обміркувати проблему самостійно і поглянути на неї з усіх можливих кутів.

На другому етапі продовжити роботу в групі, щоб детально виявити найбільш дієві шляхи вирішення. Для цього можна використовувати метод 6-3-5. Його суть: шестеро людей сидять навколо столу, кожен записує три своїх ідеї, потім передає ці записи сусідові справа, який збагачує, доповнює їх. Ця операція повторюється п’ять разів, тобто до тих пір, поки кожен з учасників не доповнить кожну із запропонованих ідей.

На третьому етапі група може зустрітися, щоб оцінити вироблені ідеї.

Цей метод пропонує безліч варіацій. Їх спільна риса – вони дозволяють поєднати індивідуальну роботу (дивергентная фаза творчості) з колективною роботою (конвергентна фаза). Цей метод може бути використаний протягом декількох раундів.

Не слід поспішати, не підганяйте процес

Ще одна складність мозкового штурму: майже в кожній групі є учасники, які не люблять невизначеності. Вони хочуть швидко завершити процес і перейти до реалізації нового рішення. Ці люди мають досить помітну рису характеру, яку можна назвати «необхідність закриття».

Однак дуже важливо дати групі достатньо часу для генерації максимальної кількості ідей. Саме тому такі методи, як 6-3-5 успішні – вони не кваплять творчий процес.

Спочатку всі попереджені: не буде ніякої оцінки ідей до тих пір, поки всі учасники не зможуть запропонувати свої ідеї, а потім розвинути кожну із запропонованих колегами. Таким чином, навіть люди з «необхідністю закриття» будуть змушені чекати, поки всі ідеї не будуть максимально доповнені.

Дозвольте співробітникам малювати

Сеанси мозкового штурму мають на меті пошук рішень, тобто ті ідеї, які легко висловити словами мають перевагу. Іноді це сприяє тому, що приймається добре озвучена ідея, яка на практиці зовсім не працює.

Саме тому багато методів, таких як спільні малюнки (C-Sketching) пропонують співробітникам не писати ідеї, а малювати їх. Дослідження показують, що поєднання малюнка і листа ідеально підходить для створення творчих рішень.

Малювання є ефективним з багатьох причин. По-перше, іноді важко описати просторові відносини. Так, рішення, яке потребує представлення в просторі, картинками описується краще, ніж словами. По-друге, велика частина нашого мозку присвячена візуальній обробці даних; відповідно, малювання і інтерпретація малюнків більш активно задіює області мозку, що беруть участь в генерації ідей. По-третє, як це часто буває, важко описати процеси тільки словами, тут корисні діаграми і схеми.

Але зробимо застереження, що стосується малювання: люди схильні малювати швидко, в манері, яку важко інтерпретувати, тому добре б підписувати, робити примітки до своїх малюнках для полегшення їх інтерпретації.

Але і тут є «але» – поспіх в малюванні має не тільки недоліки. Дослідження, наведені вище, показують також, що, коли інші люди дивляться на ці швидко виконані малюнки, їх неправильна інтерпретація іноді випадково може привнести нові ідеї.

Використовуйте ці рекомендації, і креативність вашої команди покращиться. Бажаємо вам натхнення та нових успішних ідей!

Джерело: hyser.com.ua

Лучшие инструменты для мозгового штурма на 2021 год

Инструменты мозгового штурма, также известные как программное обеспечение для картирования разума, могут помочь вам собирать идеи и сотрудничать с коллегами, чтобы воплотить их в жизнь. Варианты варьируются от текстовых инструментов, имитирующих доску, до визуальных платформ, которые позволяют вам наметить связанные идеи и разработать план, чтобы воплотить их в жизнь. Мы изучили весь ландшафт, чтобы найти лучшее, от бесплатных вариантов до предложений премиум-класса, чтобы определить лучшие продукты для всех различных техник мозгового штурма.

Приведенные ниже инструменты позволяют пользователям фиксировать идеи и объединять их в формате блок-схемы. Программное обеспечение Mind Map записывает сеансы мозгового штурма, а также помогает отдельным лицам и командам обнаруживать темы и противоречия, прежде чем решить, чем заняться дальше.

Согласно нашему исследованию, вот четыре лучших инструмента для мозгового штурма.

Лучшее бесплатное программное обеспечение для построения карты разума: Coggle

Lifewire

Что нам нравится

 • Бесплатная пробная версия и для базового использования.

 • Интеграция с Google Диском.

 • История изменений и версия.

Coggle — это онлайн-инструмент для отображения разума, имеющий как бесплатную, так и платную версии. Это визуальный инструмент, с помощью которого пользователи могут строить диаграммы, соединяя тему с коллекцией идей. Пользователи могут создавать организационные диаграммы, интеллект-карты с одной или несколькими центральными темами и наброски рабочих процессов.

Цены и функции
Бесплатная версия включает три частных диаграммы и неограниченное количество общедоступных диаграмм, доступ к полной истории изменений (управление версиями) и множество параметров экспорта.

В противном случае план Awesome (5 долларов в месяц) включает неограниченное количество частных и общедоступных диаграмм, загрузку изображений с высоким разрешением и функции совместной работы. Наконец, план организации (8 долларов США на пользователя в месяц), предназначенный для компаний, включает в себя все, что есть в плане Awesome, а также фирменные диаграммы, массовый экспорт и управление пользователями.

Почему мы выбрали его
Функции комментирования и чата упрощают совместную работу, а бесшовная интеграция с Google Диском удобна.Если вы не против поделиться своими интеллектуальными картами за пределами своей команды, бесплатная версия очень удобна.

Лучшее программное обеспечение для интеллектуальных карт для небольших команд: Mindmeister

Lifewire

Mindmeister, как и Coggle, работает в Интернете и поэтому является хорошим выбором для удаленных команд, использующих разные операционные системы. Программное обеспечение также может расти вместе с компанией, предлагая варианты для отдельных пользователей вплоть до корпоративных организаций. Он также интегрируется с программным обеспечением для управления проектами MeisterTask и имеет приложения для Android и iOS.

Цены и особенности
Mindmeister предлагает бесплатные и платные планы. Бесплатная версия (базовый план) включает три интеллектуальных карты и несколько вариантов импорта и экспорта. Персональный план (4,99 доллара в месяц) лучше всего подходит для одной пользовательской группы и включает неограниченное количество интеллект-карт, дополнительные параметры экспорта, включая PDF, и облачное хранилище. План Pro (8,25 доллара США на пользователя в месяц) подходит для больших команд и добавляет параметры экспорта и настройки Microsoft Word и PowerPoint. Наконец, Бизнес-план (12 долларов.49 на пользователя в месяц) имеет 10 ГБ облачного хранилища, собственный домен, массовый экспорт и несколько пользователей-администраторов.

Почему мы выбрали это
Mindmeister обновляет информацию в режиме реального времени, что упрощает совместную работу из разных мест или даже одновременно. Планы Pro и Business позволяют легко воплощать идеи в презентации и в конечном итоге воплощать их в жизнь.

Программный инструмент мозгового штурма с программной интеграцией: LucidChart

Lifewire

Что нам не нравится

 • Бесплатная пробная версия.

 • Изначально дизайн блок-схемы может сбивать с толку.

LucidChart — это онлайн-конструктор концептуальных карт, и, как и Mindmeister, он может работать для отдельных лиц, небольших команд и крупных корпораций. Когда дело доходит до интеграции программного обеспечения, он великолепен, так что вы можете проводить сеансы мозгового штурма и переносить их в программное обеспечение, которое вы используете каждый день, например облачное хранилище, программное обеспечение для управления проектами и другие инструменты.

Цены и возможности
LucidChart предлагает пять тарифных планов: бесплатный, базовый, профессиональный, групповой и корпоративный.Бесплатная учетная запись — это бесплатная пробная версия без срока действия.

Базовый план (4,95 доллара США в месяц с ежегодной оплатой) включает 100 МБ хранилища и неограниченное количество форм и документов. План Pro (8,95 долларов в месяц) добавляет профессиональные формы, а также импорт и экспорт Visio. План Team (20 долларов в месяц для трех пользователей), как вы могли догадаться, добавляет удобные для группы функции и сторонние интеграции, в то время как план Enterprise (цены доступны по запросу) предлагает управление лицензиями и надежные функции безопасности.

Почему мы выбрали это
LucidChart легко подключается к остальной части вашего личного и делового программного обеспечения. Сторонние интеграции включают Jira, Confluence, G Suite, Dropbox и многие другие.

Лучший инструмент для мозгового штурма для писателей: Scapple

Lifewire

Scapple — это ориентированный на писателей инструмент мозгового штурма от Literature & Latte, компании, которая также владеет программным обеспечением для написания Scrivener. Таким образом, он содержит много текста и имеет открытый формат.Пользователи перетаскивают свои заметки в Scapple, экспортируют и распечатывают их.

Цена и характеристики
Scapple доступен для загрузки для Windows и MacOS (14,99 долларов США; доступна образовательная лицензия на 12 долларов США). Он также предлагает полнофункциональную 30-дневную бесплатную пробную версию, которая продлевается до 15 недель, если вы используете программное обеспечение только два дня в неделю. Scapple — это настоящее слово, которое означает «работать грубо или формировать без отделки», что, безусловно, относится к сеансам мозгового штурма.

Почему мы выбрали это
Когда ваши идеи выражаются в словах, гибкий инструмент, такой как Scapple, незаменим.Scapple только помогает вам размещать слова на странице и организовывать их так, как вы хотите. Вы также можете перетащить свои заметки в Scrivener, что поможет вам отформатировать вашу работу и подготовить ее к отправке.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой

Недостаточно подробностей

Сложно понять

Основатели приложения Abide Нил Алстен и Эрик Тсе в подкасте VatorNews

Почему молитва сильнее медитации, потому что она добавляет компонент взаимоотношений

Основатели Abide App Нил Альстен и Эрик Цзе вместе с Бэмби Франсиско Ройзен обсуждают подкаст VatorNews.

Подпишитесь на наши подкасты, чтобы получать наши интервью и шоу, как только они будут опубликованы!

(Примечание редактора: 9 июня мы продолжим проводить виртуальное мероприятие «Будущее психического и поведенческого здоровья 2021». У нас будут венчурные капиталисты и руководители высшего уровня из ведущих психологических и поведенческих компаний, таких как BetterUp, Teladoc’s BetterHelp, Amwell, Doctor on Demand, Kaiser Permanente, Bessemer Ventures и др.

В 2021 году, наконец, можно будет говорить о своем психическом здоровье, и поэтому мы очень рады, что нас спонсирует BetterHelp.Но что такое терапия? Это то, что вы хотите. Возможно, вы чувствуете себя неуверенно в отношениях или на работе, или у вас нет особой мотивации прямо сейчас. Независимо от того, что вам нужно, пора перестать стыдиться нормальной человеческой борьбы и начать чувствовать себя лучше. Потому что ты заслуживаешь счастья. BetterHelp — это индивидуальная онлайн-терапия, которая предлагает сеансы видео, телефона и даже чата в реальном времени. Кроме того, это более доступно, чем личное лечение, но не менее эффективно. Посмотри, подходит ли это тебе.

Вот несколько выводов

Христианское благополучие частично совпадает с тем, что вы думаете о психическом благополучии.Психическое, физическое, пищевое. Личность многих людей включает в себя духовную сторону, так что это целостный подход к разуму, телу и душе.

— Более 65% рынка США составляют христиане. Они видят в христианстве суть того, кем они являются. В пространстве для медитации Эбиде пытается поговорить с людьми и сказать, что эта практика также имеет много корней в Библии. Причина, по которой Abide подходит к медитации таким образом, заключается в том, что есть другие преимущества.

— Оба основателя работали в Google и встречались в Google; Они провели мозговой штурм хакатонов с участием 200 человек, чтобы придумать идеи для приложения для христиан.Эти двое оставили свои рабочие места в 2-14, чтобы основать компанию, которая сначала безуспешно начинала с пользовательского контента. С тех пор они перешли на управляемый контент.

— В приложении есть управляемые размышления, содержание сна, содержание быстрой помощи и дыхательные упражнения. Это похоже на приложение для медитации, но Abide также связывает основные принципы Библии, и за людей даже молятся. Есть утренние упражнения на осознанность, а также длинное и короткое содержание.

— В Псалмах 1: 2 говорится: «Но они наслаждаются законом Господним, размышляя о нем день и ночь.»Мы призваны к Богу медитировать.

— Одно большое различие между медитацией и молитвами заключается в том, что в медитации вы очищаете свой ум и наполняете вниманием, но молитвой вы наполняете его ценностями и принципами, в которые вы верите. Это.

— Еще одно отличие — это аспект взаимоотношений в молитве. Когда вы медитируете, вы в себе. Молитва привносит аспект отношений. Вы делаете отражение и проверяете.Но есть вера в то, что Бог присутствует с вами в этом пространстве. Если вы посмотрите на МРТ, молитва освещает другую часть мозга, потому что она включает в себя чувство взаимоотношений. Это способствует другому уровню нейронного развития и связи.

— С научной точки зрения. Возьмите лучшее от медитации и лучших отношений — это опыт, который мы можем дать.

— Исследования показывают, что молитва поощряет приверженность, в основном потому, что человек подотчетен Богу. Есть более сильная мотивация придерживаться молитвы, а не медитации.(Религиозная и традиционная КПТ)

— В молитве человек активно формулирует свои мысли. Медитация работает таким же образом, если вы формулируете или обозначаете свои эмоции: «Я злюсь». Или «Я чувствую стресс». Когда человек злится, у него повышается активность миндалевидного тела, что является сигналом для защиты тела. Но когда вы произносите слово, как вы себя чувствуете — «злитесь» — активируется правая вентролатеральная префронтальная кора (за лбом) — это область, связанная с словесным мышлением о наших эмоциях.(Исследование вне Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе)

— Когда человек молится, наблюдается повышенная активность лобной доли и пониженная активность теменной доли. Обе хорошие вещи. https://www.andrewnewberg.com/research/

Этот подкаст спонсируется BetterHelp, и слушатели VatorNews получают скидку 10% на первый месяц на BetterHelp.com/Vator. Этот подкаст также принес Октав, ваш партнер по психическому здоровью и эмоциональному благополучию. Узнайте больше на FindOctave.com. Также спасибо NeuroFlow, которая работает с сотнями медицинских организаций, чтобы предоставить лучшие в своем классе технологии и услуги для эффективной интеграции поведенческого здоровья.Узнайте больше на сайте neurooflow.com)

T S E INDUSTRIES INC.

(70 000 долларов США в год)

РЕЗЮМЕ

Планируйте и помогайте постоянно улучшать производственные процессы в цехе, выполняя следующие обязанности.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОБЯЗАННОСТИ включают следующее. Прочие обязанности по назначению.

 • Кандидат должен иметь предыдущий опыт в производстве пластмасс.
 • Кандидат также должен обладать навыками проектирования и, самое главное, изобретательским и творческим.
 • Должен уметь читать и интерпретировать чертежи и визуализировать объекты, изучая чертежи.
 • Оказывать помощь команде инженеров в проектировании и разработке инструментов, приспособлений и оборудования. Разработайте передовые методы управления инструментами.
 • Взаимодействие с клиентами по вопросам. Возьмите новые продукты от создания до прототипа и в производство.
 • Должен обладать навыками управления проектами и многозадачностью. Внимание к соблюдению сроков и обязательствам клиентов имеет решающее значение.
 • Пересмотрите устоявшиеся методы производства, чтобы найти возможности для повышения безопасности, качества и производительности.
 • Способность определять потенциальные обновления оборудования и / или требования к новому оборудованию, а также способность выполнять анализ затрат и обоснование любых требований к капиталу.
 • Работайте с внешними техническими источниками и поставщиками для достижения целей.Устранение неполадок и решение производственных проблем. Участвуйте в мозговых штурмах, питаясь и играя на чужих идеях.
 • Необходимы хорошие коммуникативные навыки и умение ладить с другими в командной среде.
 • Улучшить планировку цеха.
 • Анализ и повышение эффективности для больших объемов работ. Анализ данных производственной отчетности.
 • Помогите в рассмотрении больших возможностей предложения для обработки с низкими затратами.
 • Подготовить заявки на материал; запрос цен на материалы от поставщиков по товарам, не имеющимся на складе.
 • Изучите такие документы, как чертежи, чертежи и спецификации, чтобы проверить полноту и точность данных.
 • Расшифровка чертежей и анализ производственных процессов. Подтвердите надежность и эффективность процесса.
 • Изучите процедуры настройки и переключения и установите стандарты для отделов.
 • Если создаются неисправные продукты, определите причину и следствие путем анализа процессов и порекомендуйте модификации существующих процессов, необходимое обучение и / или оборудование.
 • Оптимизировать все программы, как новые, так и существующие.
 • Обращайтесь к разработчикам документов или к техническим специалистам, чтобы устранить несоответствия и внести необходимые изменения в документы.
 • Публикация изменений в компьютеризированных или ручных контрольных записях, выпуск документов и уведомление затронутых отделов.
 • Разрабатывать и поддерживать рабочие инструкции для конкретных операций.
 • Уметь успешно ориентироваться в системе ERP компании и правильно вводить необходимые данные.
 • Работайте напрямую со всеми отделами, чтобы исправить любые проблемы с текущей технологической схемой, инструкциями и производительностью.
 • Работайте напрямую с инженерным персоналом и другими отделами для постоянного улучшения процесса. Оказываем техническую поддержку всем отделам.
 • Выполнять все предыдущие обязанности, в первую очередь заботясь о безопасности сотрудников.

Работа в команде необходима для постоянного успеха TSE, поэтому работа в команде является важной функцией работы каждого сотрудника. Работа в команде приносит положительные результаты каждый день. Работа в команде способствует положительным отношениям с клиентами и приводит к превышению ожиданий наших клиентов.Работа в команде приносит пользу каждому сотруднику, поскольку она способствует развитию нашего бизнеса и увеличению продаж. Благодаря командной работе все мы добиваемся успеха. Без этого страдают все мы. Совместная работа с коллегами в одном отделе — это только начало. Работа в команде с каждым другим сотрудником, отделом и подразделением — это командная работа, которая необходима для успеха. МЫ TSE.

ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для успешного выполнения этой работы человек должен выполнить и соблюдать следующие требования к обучению технике безопасности.

Общая ориентация по безопасности

Обучение защите органов слуха

КВАЛИФИКАЦИЯ

Для успешного выполнения этой работы человек должен уметь удовлетворительно выполнять все основные обязанности. Перечисленные ниже требования отражают требуемые знания, навыки и / или способности. Могут быть сделаны разумные приспособления, позволяющие инвалидам выполнять основные функции.

ОБРАЗОВАНИЕ И / ИЛИ ОПЫТ

Высшее образование (BS), необходимое для инженерной дисциплины.Должен иметь как минимум 5-летний опыт работы в сфере производства пластмасс. Должен обладать навыками обработки с ЧПУ, свойствами пластических материалов и операциями компьютерного программирования. Требуется опыт работы с MS Office; Outlook, Excel и PowerPoint. Возможность 3D-модели и создания чертежей с помощью SolidWorks. Должен уметь интерпретировать чертежи в соответствии с ANDI Y14.5. Должен хорошо знать ISO 9000 и другие системы качества.

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ

Должен обладать способностью ясно выражать мысли как устно, так и письменно.Умение писать отчеты и бизнес-корреспондентам. Умение эффективно общаться. Должен обладать хорошими знаниями в области работы с MS Office Suite.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Понимание всех основных математических навыков. Понимание тригонометрии и угловых отношений необходимо для понимания и интерпретации чертежей.

РАЗУМНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Должен быть знаком с различными процессами, необходимыми для обработки материалов в производственной среде.Эти знания помогут человеку улучшить точки обработки на всех этапах производства.

ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Описанные здесь физические требования являются репрезентативными для тех, которые должны быть выполнены сотрудником для успешного выполнения основных функций этой работы. Могут быть сделаны разумные приспособления, позволяющие инвалидам выполнять основные функции.

Выполняя свои обязанности на этой работе, сотрудник должен регулярно пользоваться руками, пальцами и руками.Сотрудник должен регулярно говорить и / или слышать. Сотрудник должен уметь поднимать и / или поднимать до 50 фунтов. Ожидается, что сотрудник будет использовать групповой подъемник или соответствующее оборудование для предметов весом> 50 фунтов. Необходимые особые способности зрения включают близкое зрение, восприятие глубины и способность регулировать фокус.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ Характеристики рабочей среды, описанные здесь, типичны для тех, с которыми сталкивается сотрудник при выполнении основных функций этой работы.Могут быть сделаны разумные приспособления, позволяющие инвалидам выполнять основные функции.

Выполняя эту работу, работник время от времени подвергается воздействию движущихся механических частей, паров или частиц в воздухе, а также токсичных или едких химикатов. Уровень шума в рабочей среде обычно высокий.

Международный журнал коронавирусов — Паб с открытым доступом

Пандемия COVID-19 внезапно и резко изменила обычный ритм и условия нашего существования и «создала серьезные проблемы для общественного здравоохранения, научных исследований и медицинского сообщества» 1 .Пришло время для критического обзора и переоценки многих знакомых стереотипов, особенно в секторе услуг здравоохранения, где разворачивается наиболее драматическая часть событий.

Как получилось, что современная медицина, добившаяся беспрецедентных успехов во многих областях, была застигнута врасплох появлением первых пациентов с COVID-19? На протяжении всей нынешней пандемии уже известно, что наиболее частой причиной госпитализации и основной причиной смерти является вирусная пневмония.При этом в медицинском арсенале нет специфических методов лечения его начальных форм, а в экстремальных ситуациях используются такие методы реанимации, как ИВЛ, положительное давление в конце выдоха и даже экстракорпоральная мембранная оксигенация 2 . Неопределенность ситуации и прогнозов заставляет рассчитывать наличие респираторного оборудования и призывать к увеличению его производства 3, 4 .

В целом такой принцип помощи больным вирусной пневмонией выглядит как минимум странно: выжидательное отношение в начале болезни, если состояние пациента позволяет, и попытки исправить ситуацию, когда болезнь достигает критического развития. .Подобрать точный эпитет такой стратегии лечения очень сложно, но очевидно, что такой подход к помощи тяжелобольным не решит проблему их лечения. В этом отношении последние результаты такого рода помощи очень впечатляют. Так, если общая смертность среди госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью достигает 26% 2 , то среди пациентов, находившихся на ИВЛ, она возрастает почти до 90% 5 .

За последние три года я разослал десятки рукописей в различные журналы, пытаясь привлечь внимание специалистов в области пульмонологии и интенсивной терапии к необходимости пересмотра концепции острой пневмонии AP и подходов к ее лечению .Накопившиеся парадоксы и противоречия между фактами и основами медицинских знаний, с одной стороны, и ограниченными усилиями по лечению АП, с другой, в последнее время стали совершенно очевидными. Но сегодня возможность неспешного обсуждения и постепенного убеждения взглянуть на проблему АП шире и под другим углом уходит в прошлое. Сегодня мы должны попытаться спасти тех пациентов, у которых COVID-19 привел к вирусному поражению легких и которым современная медицина пока не может предложить ничего, кроме поддерживающей терапии 6 .

Сегодня основные надежды на успех в лечении пациентов с COVID-19 возлагаются на разработку вакцины и поиск противовирусных препаратов 7, 8 . Другими словами, это вопрос перспективы, а не немедленной помощи. Однако появление эффективной вакцины против коронавируса может только улучшить профилактику заболевания, но не лечение тех, кто уже болен. Поиск противовирусных препаратов является продолжением узкой этиотропной стратегии лечения пациентов с тяжелым ОП, которая доминировала в течение нескольких десятилетий и, в конечном счете, ее неудача в последние годы стала очевидной.Кроме того, разработка противовирусных препаратов поднимает ряд логичных и важных вопросов о том, когда такие лекарства будут созданы, насколько они будут эффективными и как долго их эффективность может сохраняться для лечения будущих поколений. В настоящее время никто не может дать точного ответа на эти вопросы, хотя почти наверняка можно заранее отметить следующее.

Если в конечном итоге будут созданы и использованы противовирусные препараты, невозможно будет избежать последствий их воздействия на наш собственный микробиом.Многолетний опыт применения антибиотиков и их последствий — довольно наглядный пример результатов лекарственной агрессии против сопутствующих микробиологических объектов. Существует целая группа устойчивых к антибиотикам бактерий, которые уже становятся представителями симбиотической микрофлоры здоровых людей. Длительные и повторяющиеся курсы антибиотикотерапии повлияли на микробиом человека, сместив пропорции в его составе в сторону вирусов. Это влияние нашло свое отражение в увеличении заболеваемости вирусной пневмонией в последние годы, и наиболее заметными предвестниками нынешней пандемии были эпидемии SARS и MERS.К тому же противовирусная терапия не сможет обеспечить гарантированный успех для всех пациентов.

В связи с этим необходимо посмотреть актуальную статистику COVID-19, которая ежедневно обновляется в СМИ. Количество инфицированных значительно превышает количество заболевших, а последняя группа, в свою очередь, значительно превышает количество умерших. Эти показатели являются статистическим отражением ряда индивидуальных различий. Другими словами, речь идет о личной реакции организма на равноценную инфекцию и возникновение вирусного воспаления.В случае агрессивного начала заболевания подавление возбудителя не влияет напрямую на очаг воспаления в легком и не исключает его влияния на функциональную потенцию пораженного органа. Эта причина была одной из главных ошибок при лечении агрессивных бактериальных форм АП, когда основные усилия были направлены на подавление возбудителя.

Уникальность механизмов развития воспалительного процесса в легочной ткани — ключ к пониманию основных направлений оказания медицинской помощи этим больным.Патологоанатомические исследования легких при коронавирусной пневмонии, несмотря на определенные отличия этой формы воспаления от бактериальной, служат объективным подтверждением тяжелого поражения одних и тех же тканевых структур 9, 10, 11 , вовлечение которых в Патологический процесс однозначно указывает на равноценный механизм общих нарушений в организме больных.

В настоящее время большой приток тяжелых больных вирусной пневмонией, высокая смертность и отсутствие надежных методов лечения в общей практике являются весьма убедительными обстоятельствами для критической оценки существующей этиологической концепции ОП.Это будет очень сложный шаг, поскольку несколько поколений врачей были воспитаны на непоколебимой роли антибиотиков в лечении пациентов с ОП. Многие годы никого не смущал тот факт, что набор лекарств от АП и многих принципиально разных заболеваний ничем не отличается. Теперь, когда антибиотики выпали из списка ведущих методов лечения, практическая медицина почувствовала эту потерю и ждет, когда ее заменят противовирусными препаратами. Но помощь пациентам с пневмонией COVID-19 нужно оказывать уже сейчас.Это особенно важно при наблюдениях за быстрым развитием процесса в легких. В таких ситуациях ценность патогенетических подходов неоценима.

Результаты исследований, проведенных более 30 лет назад, прошли проверку временем и сегодня, при нынешнем состоянии проблемы АП, они более актуальны и важны, чем на момент завершения и подведения итогов, потому что более За последние три десятилетия не было достигнуто никакого прогресса в лечении пациентов с этим заболеванием, но проблема стала более существенной и очевидной.Результат этой работы позволил сделать вывод, что профилактика осложненного течения ОП может быть гарантирована при своевременной помощи. Исследования и клинические испытания основывались на пересмотре доктрины болезни и патогенетических принципов лечения. Этиотропные методы воздействия считались вспомогательными, а не основным методом 12 .

Чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам в сегодняшней ситуации, необходимо начать с критической оценки «микробно-вирусной» концепции ОП и вспомнить классические законы и правила, которые играют роль в динамике воспаления и острого заболевания. повреждение структур легких.Эти биологические закономерности будут работать независимо от того, как мы к ним относимся. Понимание механизмов развития болезни послужит основой для патогенетического лечения. В связи с текущей пандемией G. Ghilardi et al. 13 очень точно заметил: «Неспособность понять реальность равносильна научной неудаче, поскольку, как напоминает нам Блез Паскаль, наш интеллект создан для понимания».

Пример использования Le Télégramme — Table Stakes Europe

В результате примерно в феврале они начали настраивать свои информационные бюллетени, чтобы предоставлять конкретное содержание этим лицам (вместо отправки новостей, выбранных, потому что они находятся в определенной местности).Они взяли на вооружение подход «дизайн / делай», используя для экспериментов свой отдел новостей Lorient. Они создали целевой продукт (информационный бюллетень для определенного персонажа) для целевой аудитории (30-40 лет, живущие в Лорьяне и его окрестностях, работающие, с детьми). Они работали в рамках принципа мини-издателя (с использованием TS № 7): маркетинг и данные работали в тесном сотрудничестве с редакцией, чтобы определить цель и оценить влияние. У них были четкие измеримые цели, которые они рассмотрели, прежде чем распространить эксперимент на другие местные версии.

Команда TSE создала первую структуру мини-издателей (журналист, дизайнер, маркетолог, ИТ и т. Д.) В Лорьян. Команда с энтузиазмом восприняла этот способ работы (преодоление традиционной организационной разобщенности), и это, конечно, помогло распространить практику. Во время нашей июньской встречи мы узнали, что команды мини-издателей были созданы в трех новых местных редакциях и что новостные вертикали (например, о парусном спорте) также переняли концепцию кросс-функциональных команд. Они также создали группы экспертов в отделе новостей для изучения таких важных тем, как здоровье, экономика, образование.

РЕЗУЛЬТАТ

Информационный бюллетень Lorient показал более высокую скорость открытия (50% против 36% для традиционных информационных бюллетеней) и более высокую регистрацию, чем другие их информационные бюллетени (# TSE4 направляет случайных пользователей в лояльных и платных подписчиков), и они уверены это может помочь им получить 1000 новых платных абонентов в этом районе к концу года.

Они начали повышать осведомленность и навыки в отделе новостей о приоритетах цифрового контента (увеличивая использование аналитических информационных панелей в отделе новостей) и модернизировали свои цифровые продукты.Эти усилия уже увеличили их аудиторию к январю (+ 25% просмотров страниц), и, естественно, в марте и апреле произошел большой всплеск, поскольку они развернули очень впечатляющее сочетание прямых трансляций Covid19 и услуг для своих читателей (2 миллиона просмотров страниц день, примерно вдвое увеличив их среднюю производительность).

Их пилотная местная команда отдела новостей в Лорьяне обобщила необходимые знания для работы на цифровых платформах в цифровом Пособии с резюме о том, как улучшать истории с высоким цифровым потенциалом, как создавать конкретный цифровой контент, отслеживать информационные панели и кластеры историй, создавать конкретный цифровой контент (ежедневные / еженедельные сводки новостей, вечнозеленые истории и т. д.), использовать средства визуализации данных и так далее. Этим цифровым пособием (и видео-объяснением) будут пользоваться шесть местных отделов новостей, и он будет лучше воспринят, поскольку касается рекомендаций одноранговой сети.

Целевые местные информационные бюллетени и мини-издательские структуры теперь «доработаны» в соответствии с потребностями всех местных бюро и конкретных лиц, над которыми они хотят работать.

Мозговой штурм | Устойчивый урбанизм — новые направления | 3

Сессию модерировал Др.Люси Булливант.

Модератор Д-р Люси Булливант представляет сессию, семинар «мозговой штурм» во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г. © Университет Катара.

Джоанна Гиббонс представляет результаты дискуссий в своей группе, семинар «мозговой штурм» во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г. © Университет Катара.

Д-р Абдельазиз Бурас и д-р Патриция Ломбарди, мозговой штурм во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г.© Катарский университет.

Д-р Рафаэль Писарро и делегат из QEERI, семинара по мозговому штурму во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г. © Университет Катара.

Джоанна Гиббонс и Софи Хаган (MME), мозговой штурм во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г. © Университет Катара.

Делегаты Пейдж Тантилло, Марчелло Терцано и Катрин Шольц-Барт, мозговой штурм во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г.© Катарский университет.

Д-р Рафаэль Писарро и д-р Абдельазиз Бурас, мозговой штурм во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г. © Университет Катара.

Доктор Анна Грихтинг, «мозговой штурм» во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г. © Университет Катара.

Руководитель группы: Джоанна Гиббонс

Как будет выглядеть экологическое наследие Катара и каковы возможности перехода к энергетике.При реализации, как мы можем преодолеть разрыв между социальными науками и технологиями?

Приоритет:
Декарбонизация
Социальная и экономическая справедливость
Экономическая безопасность
Мир и стабильность
Социальная интеграция
Развитие человеческого капитала

Предложения:
Создать синергию между гражданским обществом и университетом, правительством, промышленностью и гражданским обществом через новую академию
— Анализировать потенциальные новые режимы управления
— Реорганизовать развитие с точки зрения социально-экономических приоритетов Катара
— Применять ориентированную на политику устойчивость, Устойчивое развитие, ориентированное не только на технологии
Формируйте культуру утилизации отходов в процессе развития
Определите цели социальной справедливости в растущих умных городах
Подробно изучите технико-экономическое обоснование проектов, включая их воздействие на окружающую среду, а не только с экономической точки зрения
Тщательно оцените социально-экономическое влияние мегаполисов проекты
— Выполнение базовой экологической оценки до принятия решений о разработке
— Хранение и водосбор: решить, что делать с избыточным TSE, с надлежащим сливом, направлением воды туда, где ее можно обрабатывать, хранить или использовать
— Сформулировать отступы для различных землепользование на основе экологических критериев и es
— Проанализировать, какие продукты питания можно выращивать в регионе органически
— Улучшить управление отходами; отходы на объект электростанции; создать комплексную стратегию обращения с отходами.Мы можем перерабатывать сточные воды в питьевую воду, но это социальная и культурная проблема
— Развитие биоразнообразия почв и дорожных заповедников в качестве коридоров биоразнообразия
Изучить взаимосвязь подходов социальных наук с техническими подходами
— Сделать дороги коридорами биоразнообразия
— Создание садовых участков в городе
— Сосредоточение внимания на биоразнообразии почвы
— Поощрение пеших и велосипедных прогулок
— Создание общественных лабораторий, групп по компостированию и садоводству, встречи на воде для любителей природы
— Разработка новых приложений для продвижения выращивания продуктов питания

Доктор.Роб Роггема (слева) со своей группой, включая модератора доктора Люси Булливант, мозговой штурм во время семинара «Новые направления устойчивого урбанизма», 21 марта 2016 г. © Университет Катара.

Руководитель группы: Роб Роггема

Природа — урбанист. Биоурбанизм Дохи включает в себя залив, океан и воду — это рукотворный оазис, созданный из сладкой и соленой воды.

Городская акупунктура в Дохе, Городской оазис, Урбазис, Ноазис, Дохасис, Натурб, Натурбист, Натурбанист, Съедобный город

Биоурбанизм Дохи будет включать более 1000 новых процессов проектирования местных знаний.Понятия включают:

— Вода — видимая движущая сила, видимая сила для урбанизма — синий урбанизм
— Больше обмена навыками
— Дух сообщества
— Гибкость и адаптируемость Дохи для единого города
— Больше трещин в Дохе — поиск трещин в Большая Доха
— Человеческий масштаб и проходимость
— Слои коллективного подсознания
— Связь с природой — биофилия
— Гибкое городское восстановление
— Откройте контроль — позвольте природе в
Связь через зеленую городскую инфраструктуру
Точки для городской акупунктуры
— Искусственный оазис: созданный биурбанизм
— Биурбанская инфраструктура
— Доха как часть природы
— Съедобные ландшафты — функциональные ландшафты
— 1000 общинный дизайн
— Свяжите дизайн с участием людей в процессе через совместное планирование
— Местные знания = новые вокальные знания распространение знаний
— Проницаемое побережье: обмен морем и сушей
— Общественная сфера — ope n зеленые насаждения, площади, скамейки
— Используйте местные отходы
— Живой навоз, чтобы улучшить почву, остановить торфяной мох
— Занять пустыню — удобрить пустыню — озеленить пустыню — Затененные велосипедные дорожки через перголы и бугенвилли, чтобы уменьшить движение, и затененные дорожки
— альтернативные транспортные средства сначала для детей (велосипеды, роликовые коньки, скейтборды), затем для членов сообщества старшего возраста.
— Инициатива по стимулированию общественного интереса к делу устойчивого развития городов
— Ежемесячный день без автомобилей в районе, когда на улицах проводятся общественные мероприятия
— Здравоохранение — сокращение дорожного движения, сокращение загрязнения, социальные связи, создание общественных пространств в качестве успокаивающих мер
— Постоянное покрытие почвы — прекращение ежегодных посадок два раза в год
— Строительство отелей для насекомых с сообществами для увеличения биоразнообразия
— Anti fragile = Agile city

Руководитель группы: проф.Д-р Герхард Шмитт

Прекрасный вид на экологически чистые города находится под угрозой из-за возможного повышения уровня моря, поэтому примите следующие меры:

— Уменьшение воздействия на окружающую среду
— Защита водно-болотных угодий и болот
— Повышенное внимание к очистке сточных вод и морской воды
— Обеспечение продовольственной безопасности
— Создание зеленого пояса шириной 2 км
— Представление о городском районе с управлением отходами, органическими веществами — продуктами питания , навоз, ландшафтные отходы; неорганические вещества / пригодные для вторичной переработки
— Биоклиматические здания — низкое энергопотребление.
— Строительство сообщества — обучение и сотрудничество
— Здоровье почвы: компостирование, деревья, мульчирование
— Биоклиматические здания — солнечные панели — оборотная вода для посадки
— Снижение потребления энергии
— Создание городских лесов путем посадки деревьев вдоль дорог — интеграция системы сточных вод и посадка деревьев

Ежегодник Консультации от подготовительной средней школы колледжа Ксавье

С момента создания Covid в прошлом году я имел честь посещать многочисленные мозговые штурмы Zoom с сотрудниками ежегодников различных школ.Меня поражает, что эти сотрудники ежегодника продолжали проявлять инициативу, новаторский и творческий подход к содержанию своего ежегодника, вместо того, чтобы просто делать минимум. Я обнаружил, что в результате этих дополнительных усилий содержание стало более глубоким и значимым. Несмотря на то, что компания Covid принесла индустрии ежегодников множество неудач, упорный труд клиентов United Yearbook доказал, что из этого можно извлечь пользу.

Лидеры объединяются

Менее чем за час энергичные сотрудники ежегодника придумали более сорока идей для организации своей книги и творческого воплощения.

Недавно мне выпала особая честь присутствовать на последней сессии мозгового штурма с сотрудниками ежегодника подготовительной средней школы Xavier College. Каждый сотрудник поделился своими идеями в Zoom, и я был впечатлен их идеями и творчеством. Менее чем за час энергичные сотрудники ежегодника придумали более сорока идей для организации и творческого воплощения своей книги. Вот список идей, которые они придумали. Возможно, вы могли бы включить некоторые из них в свой собственный ежегодник или взять собственную идею и усилить ее частями работы Ксавьера.

1. Включите несколько забавных фактов о сотрудниках ежегодника

2. Включите статьи, написанные учениками о том, что они чувствовали по поводу года

3. Если есть страница возвращения домой, отредактируйте учеников на танцполе с зеленым экраном

4. Добавьте страницу текущих событий, исследуя то, что в настоящее время происходит в мире

5. Разошлите учащимся опросы и вопросы для опросов, а затем включите результаты в книгу

6. Включите изображение класса публикаций, который покрывает всю страницу

7.Запишите, какой была студенческая жизнь, не выходя из дома

8. Создайте карту приема в колледж для выпускников школы

9. Попросите старшеклассников оглянуться на свой первый год обучения, вставив свои ответы в ежегодник

10. Включите покрытие важных моментов для старших классов (например, выпускной вечер, выпускной на дому и т. д.)

11. Спросите студентов, чем, по их мнению, они будут заниматься через двадцать лет, и опубликуйте их ответы в книге

12.Расскажите о новой норме в результате Covid

13. Включите фотографии того, что студенты делали с начала Covid (можно назвать «QuaranTeens»)

14. Включите пару страниц, заполненных любимые цитаты учеников

15. Добавьте пару страниц основных моментов за 2020-2021 годы

16. Приведите примеры добрых поступков, которые совершили ученики и / или учителя (например, выпекали печенье для кого-то, проявляли терпение с учителями, которые не Они не разбираются в технологиях, дружат со студентами с особыми потребностями, сидят с детьми, которые остаются одни, и т. д.)

17. Очерки о том, как студенты и / или учителя, так сказать, «заплатили вперед» (например, пожертвовали еду, стали волонтерами, заплатили за чужой кофе и т. Д.)

18. Включите раздел, посвященный тенденции этого года (например, мода, музыка, одежда и т. д.) 19. Покажите творческие проекты, над которыми учащиеся работали во время карантина (например, искусство, вязание, письмо, рукоделие и т. д.)

20. Сделайте несколько «Мечтаний» Pages », куда студенты могут отправить то, чем они мечтают стать (e.g., врач, юрист, автор, терапевт и т. д.)

21. Включите стихи, написанные студентами и сотрудниками

22. Добавьте страницу, посвященную Национальному обществу чести, особенно Национальному обществу чести искусства и Обществу чести Национальное театральное общество

23. Расскажите о том, что студенты делали во время различных перерывов (например, зимой, весной и т. Д.)

24. Создайте страницу, посвященную домашним животным преподавателей и студентов

25. Включите страницу с фильмом заезд — в марте / апреле у Ксавьера будет мероприятие по приезду, и этому мероприятию должна быть посвящена страница в ежегоднике

26.Сделайте разворот, демонстрирующий работы учащихся (например, журнал Shookfoil Literacy Arts Magazine)

27. Включите интересные факты о школе

28. Создайте страницу, посвященную играм (например, безумным библиотекам, кроссвордам или поиску слов)

29. Расскажите, чем учителя занимаются дома (например, как они готовятся к уроку, что они делают, чтобы скоротать время, и т. Д.)

30. Включите раздел «скорее всего» для каждого класса (например, стать известным стать следующим Илоном Маском, написать бестселлер и т. д.)

31. Выделите раздел для сообщений для пожилых людей, где пожилые люди могут написать ободряющую записку для других классов

32. Включите страницы Covid-19 с фактами, цифрами и историей того, что произошло

33. Включите страницу посвящены лучшим песням, фильмам и т. д. за последний год

34. Включите несколько страниц, посвященных маленьким достижениям студентов за последний год (например, научились печь, сохранили растение в живых, ограничили использование социальных сетей и т. д. .)

35.Разместите забавные факты об учителях, чтобы учащиеся могли узнать их лучше 36. Включите график учебного года

37. Выделите часть книги виртуальной неделе духа вашей школы

38. Включите «позади сцены », демонстрируя преподавателей и сотрудников, которых не узнают, но должно быть

39. Выделите место людям, которые обеспечивают работу вашей школы (например, благодарность учителям и персоналу)

40. Посмотрите, как учащиеся пытались справиться и были заняты вне школы (например,g.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *