Бізнес план: Бизнес-планы готовые примеры – 125 примеров бизнес-планов с расчётами

Содержание

Бізнес-план — Вікіпедія


Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.

Мета бізнес-планування[ред. | ред. код]

 • визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства;
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства.
Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення


[1].

 • План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах («пасивний»/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років. Цей документ включає всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.
 • Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, (можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положення на ринку. У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом будуть аналізуватися результати роботи компанії.

Порядок складання бізнес-плану[ред. | ред. код]

Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:

 • Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.
 • Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне.

 • Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов'язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.
 • Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.
 • Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.
 • Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.
 • Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.
 • Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов'язковими складовими бізнес-плану.

Основні прийняті міжнародним суспільством методики написання бізнес-планів розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об'єднаних націй з промислового розвитку). З ними можна ознайомитись тут [1].

Методики та стандарти бізнес планування мають такі організації як ЄБРР, СБРР, TACIS.
Міністерством економіки України в 2006-му році затверджені методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств.
Найбільш вичерпним в інвестиційних колах вважається зміст бізнес-плану, розроблений українською інвестиційно-проектною компанією BFM Group Ukraine.

Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine[ред. | ред. код]

 1. Титульний аркуш бізнес-плану (інвестиційного проекту)
 2. Меморандум про конфіденційність
 3. Коротка анотація (резюме) бізнес-плану
 4. Загальні положення
  1. Відомості про компанію
   • Загальна інформація (дата створення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані)

   • Інформація про власників та перших осіб компанії
   • Основні види діяльності
   • Характеристика продуктів і послуг
   • Основні поточні фінансові показники
   • SNW-аналіз компанії
  2. Інформація щодо проекту
   • Сутність проекту
   • Місце розташування проекту
   • Соціальне, економічне, демографічне оточення
   • Перелік та опис продуктів / послуг
   • Основні маркетингові переваги
   • Загальна вартість проекту (розмір капітальних витрат та необхідні обігові кошти)
   • Загальна потреба в залученні позикового фінансування
   • Основні показники ефективності проекту
   • Основні ризики проекту
   • Соціальний, екологічний та економічний ефект проекту
   • Пропозиція інвесторові / кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл часток, репатріація прибутку)
 5. Маркетинговий план
  1. Галузеве оточення бізнесу
  2. Характеристика продуктів / послуг
   • Аналіз ланцюжка створення вартості (Value Chain)
   • Матриця Boston Consulting Group (життєвий цикл продуктів та ціновий масштаб виробництва)
  3. Аналіз ринків збуту
   • Оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку
   • Оцінка частки ринку та обсягу продажів
   • Сегментація ринку та визначення ніші продукту бізнесу
  4. Конкуренція та конкурентні переваги
   • Порівняльні характеристики конкурентних продуктів / послуг
   • Порівняльні характеристики фірм-конкурентів
   • Аналіз конкурентної ситуації на ринку
   • Обґрунтування основних складових маркетингової стратегії (маркетинг-мікс)
   • SWOT-аналіз продуктів / послуг
  5. Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії
   • Організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків
   • Економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків
   • Непрямі форми виходу на зовнішні ринки
  6. Стратегія плану маркетингу
  7. * Загальна стратегія маркетингу
   • Ціноутворення
   • Тактика реалізації продуктів / послуг
   • Політика після продажного обслуговування і надання гарантій
   • Реклама та просування товару на ринок
  8. План продажу
   • Факторний аналіз продажу
   • Тенденції сезонних змін цін
   • Тенденції сезонних змін обсягів продажів
   • Акційні зміни цін


  9. Витрати на маркетинг (обґрунтування)
   • Умовно постійні маркетингові витрати
   • Умовно змінні маркетингові витрати
 6. Організаційний план та менеджмент
  • Організаційно-правова форма компанії
  • Штатний розклад
  • Організаційна структура
  • Біографії управлінського персоналу
  • Основні наявні партнери та пов'язані компанії
  • Інформація про радників, консультантів, менторів, проектних та підрядних організацій, що беруть участь в організації проекту
  • Правові аспекти організації проекту
  • Основні вимоги до персоналу
  • Забезпечення найму, навчання адаптації персоналу
  • Обґрунтування фонду оплати праці (постійна і підрядна частина, система преміювання, інше)
  • Виплати оплати праці (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Надходження від продажу продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Умови реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежів)
  • Перелік сировини і комплектуючих, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Умови оплати за сировину і комплектуючі (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежу)
  • Формування транспортної та складської логістики
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на сировину і комплектуючі
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Запаси сировини і періодичність закупівель
  • Запаси готової продукції (в % від місячних обсягів продажу)
  • Система оподаткування проекту
  • Податкові виплати (помісячно до кінця проекту)
  • Постійні / адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проекту)
 7. Інвестиційний план
  • Календарний план освоєння всіх етапів проекту до введення в експлуатацію
  • Календарний графік виплат по етапах проекту (платежі за обладнання, будівництво, інш.).
  • Діаграма Ганта
  • Способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проекту
  • Відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проекту
 8. Виробничий план
  • Короткий опис виробництва
  • Опис виробничих циклів
  • Стратегія в забезпеченні сировиною і комплектуючими
  • Виробничий план
  • Державне та правове регулювання
  • Можливості поліпшення і доробки продукту

  • Розрахунок прямої собівартості окремо по кожному з продуктів
 9. Фінансовий план
  • Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка фінансування)
  • Виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла)
  • Виплати на обслуговування позик (відсотки по кредитах)
  • Інші надходження грошових коштів, що беруть участь в проекті
  • Інші виплати з проектного бюджету
  • Звіт про прибутки і збитки (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про рух грошових коштів (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про баланс проекту (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Точка беззбитковості проекту
  • Розрахунок потреби в первинних оборотних коштах
  • Операційний важіль (відношення постійних витрат до змінних витрат)
  • Фінансовий важіль (відношення власного капіталу до позикового капіталу)
  1. Фінансові показники (помісячно до кінця розрахунків проекту)
   • Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%
   • Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%
   • Чистий обіговий капітал (NWC)
   • Коефіцієнт обіговості запасів (ST)
   • Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (CP)

   • Коефіцієнт обіговості робочого капіталу (NCT)
   • Коефіцієнт обіговості основних засобів (FAT)
   • Коефіцієнт обіговості активів (TAT)
   • Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%
   • Сумарні зобов'язання до власного капіталу (TD / EQ),%
   • Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз
   • Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (GPM),%
   • Коефіцієнт рентабельності операційного прибутку (OPM),%
   • Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM),%
   • Рентабельність обігових активів (RCA),%
   • Рентабельність поза обігових активів (RFA),%
   • Рентабельність інвестицій (ROI),%
   • Рентабельність власного капіталу (ROE),%
  2. Оцінка загальної ефективності проекту]]
 10. Оцінка ризиків проекту
  1. Аналіз чутливості по:
   • NPV
   • DPB
   • PI
   • IRR
   • PB
   • ARR
   • MIRR
   • D
  2. Аналіз беззбитковості проекту
  3. Статистичний аналіз проекту (метод Монте-Карло)
 11. Додатки до бізнес-плану
  • Фінансові звіти
  • Аудиторські висновки

  • Висновки фахівців з оцінки майна
  • Рекламні брошури фірми
  • Технічні опису продукту бізнесу
  • Резюме ключових керівників
  • Найважливіші угоди і контракти
  • Інформація про виробничий процес
  • Фотографії і малюнки товару
  • Звіти про дослідження ринку
  • Витяги з найважливіших законодавчих актів
 12. Інформація про забезпечення проекту
 • Т. Г. Васильків, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. Бізнес-планування. — Київ : Знання, 2013.

Бизнес-план. Подготовка и составление Бизнес-планов. Заказать Бизнес-план.


Фундамент успеха любого дела закладывается в самом его начале. Каждый успешный бизнес начинался с правильно составленного бизнес-плана. Новичку трудно разработать хороший бизнес-план, даже если он четко представляет конечную цель задуманного им предприятия. Порой это непростая задача и для уже умудренного опытом предпринимателя. Слишком много факторов необходимо учесть, слишком многое не упустить из виду, ведь на кону стоят немалые денежные средства. Помочь в этом может квалифицированный специалист, а лучше, группа специалистов.  

В компании Pro-Consulting Вы найдете сплоченную команду профессионалов, на счету которой более четырех сотен разработанных и успешно реализованных бизнес-планов в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг, коммерческой и жилой недвижимости. И весь этот накопленный опыт мы используем на пользу нашим клиентам.

Хорошо разработанный бизнес-план – это не только инструкция по созданию конкретного предприятия, но и инструмент привлечения сторонних инвестиций. А для этого бизнес-план должен отвечать общепринятым международным стандартам UNIDO, ЕБРР, TACIS. Только в этом случае можно рассчитывать на средства различных финансовых организаций как в Украине, так и за рубежом. Аналитики Pro-Consulting готовы разработать для Вас такой бизнес-план с нуля либо предложить купить уже готовый проект, предварительно адаптировав его под Ваши задачи.

Разработка бизнес-плана – это не простая формальность. Этот документ играет роль краеугольного камня в фундаменте будущего предприятия. С его помощью описываются малейшие нюансы построения бизнеса на всех этапах его организации. Бизнес-план дает возможность уже на ранней стадии оценить результаты внедрения в жизнь Вашей идеи. При этом учитывается ситуация в экономике в целом и в конкретной отрасли в частности, как сложившаяся в настоящее время, так прогнозируемая в будущем. Это необходимо для того, чтобы оценить прибыльность и рентабельность будущего бизнеса на этапе, когда в него еще не вложены крупные средства, что позволит вовремя скорректировать проект, а то и отказаться от неперспективной идеи и избежать финансовых потерь. В случае, если расчеты покажут перспективность задуманного предприятия, бизнес-план даст возможность рассчитать наиболее эффективную стратегию вложения инвестиций и обеспечить максимальную отдачу от них в возможно кратчайший срок.

Составлению бизнес-плана всегда предшествует тщательный анализ рынка, на который планируется вывести новое предприятие. Исследуются тенденции и динамика его развития, баланс текущего и прогнозируемого спроса и предложения.  Ведь каждая отрасль экономики – это сложная система, на которую действует множество внешних и внутренних факторов, и некоторые из них скрыты от поверхностного взгляда. Прояснить картину может только аналитик занимающийся мониторингом рынка на протяжении долгого периода времени. Главной задачей аналитиков Pro-Consulting на данном этапе разработки бизнес-плана является выявление наличия или отсутствие свободной ниши, которую новый бизнес может занять и в которой он будет развиваться.

На следующей стадии написания бизнес-плана производится детальная разработка концепции проекта. Ведь товар или услуга, которые будут производить будущий бизнес, ничего не значат сами по себе. Их ценность определяется нужностью определенному кругу потребителей. Чем шире этот круг и выше его покупательная способность, тем большую прибыль будет получать предприниматель.  Осознать и сконструировать механизм ее получения и позволяет процесс разработки концепции. Для ее создания всесторонне анализируются сильные и слабые стороны предлагаемого товара или услуги, их востребованность на рынке, по какой цене и в каких объемах их можно будет продавать, кому и каким способом.

В случае привлечения внешнего финансирования, мы должны будем убедить в ликвидности данного вида продукции не только себя, но и стороннего инвестора. Для этого в бизнес-плане делается как можно более полное описание товара, включающее: назначение и область его применения; конкурентоспособность по сравнению с другими, удовлетворяющими те же потребности; необходимость лицензирования; наличие защищенных авторских прав и патентов и многое другое. Также дается подробное описание рынка сбыта, в том числе характеристика основных потребителей, предъявляемых ими требований и используемых маркетинговых технологий привлечения их внимания к данному товару.

Только после создания концепции, в бизнес-плане начинается проработка вопросов практической реализации проекта. Происходит формирование системы, которая после своего воплощения и будет производить описанный выше товар или услугу. Нельзя создать эффективное производство в неприспособленном для этого месте, при отсутствии персонала необходимой квалификации, дефиците сырья и ресурсов. Поэтому и рассчитываются все потребности предприятия, начиная от наиболее выгодного географического положения, учитывая расположение поставщиков, потребителей, источников ресурсов и развитие связывающей их транспортной инфраструктуры. Далее анализируется потребность предприятия в оборудовании, материалах и сырье и намечаются конкретные источники приобретения всего этого. Ну и конечно, еще не обойтись без наемных работников, от качества которых будут во многом зависеть производственные показатели. Привлечь нужный персонал трудно без анализа рынка труда, изучения преобладающей мотивации работников различных уровней, а от уровня заплат и других выплат будет зависеть рентабельность производства. По результатам данного этапа работы составляется общий бюджет необходимых для реализации бизнес-плана финансовых средств и определяются источники их поступления.

После того, как определен механизм работы предприятия и просчитаны сумы вложений в его создание и функционирование, появляется возможность произвести оценку экономической эффективности проекта. Этот раздел бизнес-плана включает анализ его прибыльности, инвестиционной привлекательности и рентабельности при различных сценариях, в том числе и неблагоприятных. Исследованию всевозможных рисков и угроз посвящена одна из заключительных частей бизнес-плана. При ее написании определяются источники этих угроз и прорабатываются варианты действий по их нейтрализации или минимизации отрицательных последствий.

Итогом всей описанной выше кропотливой работы является целостный комплексный документ - бизнес-план - дорожная карта создания конкретного бизнеса.  Вся квинтэссенция проделанной работы излагается в резюме – части бизнес-плана, которая содержит ответы на все вопросы, волнующие потенциальных инвесторов и кредиторов, главные из которых: объем необходимых финансов, срок и гарантии их возврата.

Для того, чтобы аргументированно ответить на поставленные выше вопросы только описательной части недостаточно. В процессе разработки бизнес-плана необходимо проведение множества расчетов, на основании которых составляется финансовая модель проекта. Данная модель призвана наглядно показывать заказчику, как вложенные в предприятие деньги на входе будут превращаться в его доход на выходе. Она предоставляется заказчику в удобном для чтения и редактирования виде таблиц формата Exel. В них в открытом виде содержатся все используемые для расчетов формулы, что позволяет применять данные таблицы даже после завершения проекта и корректировать формулы в соответствии с изменившимися условиями.

Таким образом в составе бизнес-плана Вам будут даны инструменты для всесторонней оценки эффективности бизнеса, включающие калькуляцию себестоимости производства, план продаж, прогнозные отчеты о прибылях и убытках, расчет амортизационных отчислений и другие. Всего получится порядка полутора десятка приложений с помесячной либо поквартальной разбивкой и годовыми итогами.

Все показатели расчетного блока будут определены исходя из нескольких возможных сценариев развития бизнеса. Это очень важно для правильного вычисления финансовой отдачи проекта в различных экономических условиях. Данный элемент финансовой модели становится ключевым при привлечении внешнего источника средств, так как определяет инвестиционную привлекательность планируемого предприятия.

В вопросе привлечения кредитных ресурсов для бизнеса Вы можете положиться на богатый опыт команды Pro-Consulting. Мы не только готовы написать для Вас бизнес-план по международным стандартам, но и можем поработать над уже имеющимся у Вас бизнес-планом. В этом случае проводится всесторонний аудит документа и, при необходимости, его доработка. Несмотря на то, писали ли мы бизнес-план сами либо доводили уже готовый документ, в любом случае, мы будем осуществлять его сопровождение на всех этапах.

Мы заинтересованы в том, чтобы Украина стала богатой, экономически независимой страной, а этого невозможно достичь без развития малого и среднего предпринимательства. Именно он является фундаментом благополучия среднего класса и способен формировать львиную долю валового национального продукта. Одним из тормозов развития малого и среднего бизнеса является неумение автора стартапа правильно разработать бизнес-план и убедить потенциального инвестора в прибыльности своего проекта. Для помощи отечественным начинающим предпринимателям мы стали партнером программы Ощадбанка «Будуй своє», в рамках которой стартаперы могут получить квалифицированную, организационную и финансовую помощь. Мы предлагаем им свои услуги по разработке бизнес-планов по сниженным ценам.

 Не обделяем мы своим вниманием и инвесторов. Экономическая ситуация в современной Украине обладает такой динамикой, что в ней иногда трудно понять в какую отрасль стоит вкладывать деньги, а в какую нет. На случай отсутствия собственных проектов и наличия свободных финансовых средств, у нас имеются в наличии готовые бизнес-планы в пока свободных экономических нишах. Они созданы на основании многолетнего мониторинга различных секторов украинского рынка и обладают высокими показателями инвестиционной привлекательности.

Зарабатывайте и приумножайте свои капиталы по бизнес-планам компании Pro-Consulting!

 

Бізнес-план. Підготовка і складання Бізнес-планів. Замовити Бізнес-план.


Фундамент успіху будь-якої справи закладається в самому його початку. Кожен успішний бізнес починався з правильно складеного бізнес-плану. Новачкові важко розробити хороший бізнес-план, навіть якщо він чітко уявляє кінцеву мету задуманого їм підприємства. Часом це непросте завдання і для вже навченого досвідом підприємця. Занадто багато факторів необхідно врахувати, занадто багато чого не випустити з уваги, адже на кону стоять чималі кошти. Допомогти в цьому може кваліфікований фахівець, а краще, група фахівців.

У компанії Pro-Consulting Ви знайдете згуртовану команду професіоналів, на рахунку якої понад чотири сотні розроблених і успішно реалізованих бізнес-планів в промисловості, сільському господарстві, торгівлі, сфері послуг, комерційній та житловій нерухомості. І весь цей накопичений досвід ми використовуємо на користь нашим клієнтам.

Добре розроблений бізнес-план - це не тільки інструкція по створенню конкретного підприємства, а й інструмент залучення сторонніх інвестицій. А для цього бізнес-план повинен відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам UNIDO, ЄБРР, TACIS. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на кошти різних фінансових організацій як в Україні, так і за кордоном. Аналітики Pro-Consulting готові розробити для Вас такий бізнес-план з нуля або запропонувати купити вже готовий проект, адаптувавши його під Ваші задачі.

Розробка бізнес-плану - це не проста формальність. Цей документ грає роль наріжного каменю в фундаменті майбутнього підприємства. З його допомогою описуються найменші нюанси побудови бізнесу на всіх етапах його організації. Бізнес-план дає можливість вже на ранній стадії оцінити результати впровадження в життя Вашої ідеї. При цьому враховується ситуація в економіці в цілому і в конкретній галузі зокрема, яка склалася в даний час, так прогнозована в майбутньому. Це необхідно для того, щоб оцінити прибутковість і рентабельність майбутнього бізнесу на етапі, коли в нього ще не вкладені великі кошти, що дозволить вчасно скоригувати проект, а то і відмовитися від неперспективною ідеї і уникнути фінансових втрат. У разі, якщо розрахунки покажуть перспективність задуманого підприємства, бізнес-план дасть можливість розрахувати найбільш ефективну стратегію вкладення інвестицій і забезпечити максимальну віддачу від них в можливо найкоротший термін.

Складанню бізнес-плану завжди передує ретельний аналіз ринку, на який планується вивести нове підприємство. Досліджуються тенденції і динаміка його розвитку, баланс поточного і прогнозованого попиту і пропозиції. Адже кожна галузь економіки - це складна система, на яку діє безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, і деякі з них приховані від поверхневого погляду. Прояснити картину може тільки аналітик, який займається моніторингом ринку протягом довгого періоду часу. Головним завданням аналітиків Pro-Consulting на даному етапі розробки бізнес-плану є виявлення наявності або відсутність вільної ніші, яку новий бізнес може зайняти і в якій він буде розвиватися.

На наступній стадії написання бізнес-плану проводиться детальна розробка концепції проекту. Адже товар або послуга, які будуть виробляти майбутній бізнес, нічого не значать самі по собі. Їх цінність визначається потрібністю певному колу споживачів. Чим ширше це коло і вище його купівельна спроможність, тим більший прибуток буде отримувати підприємець. Усвідомити і сформулювати механізм її отримання дозволяє процес розробки концепції. Для її створення всебічно аналізуються сильні і слабкі сторони пропонованого товару або послуги, їх затребуваність на ринку, за якою ціною і в яких обсягах їх можна буде продавати, кому і яким способом.

У разі залучення зовнішнього фінансування, ми повинні будемо переконати в ліквідності даного виду продукції не тільки себе, але і стороннього інвестора. Для цього в бізнес-плані робиться якомога повніше опис товару, що включає: призначення і область його застосування; конкурентоспроможність у порівнянні з іншими, що задовольняють ті ж потреби; необхідність ліцензування; наявність захищених авторських прав і патентів і багато іншого. Також дається докладний опис ринку збуту, в тому числі характеристика основних споживачів, пропонованих ними вимог і використовуваних маркетингових технологій залучення їх уваги до цього товару.

Тільки після створення концепції, в бізнес-плані починається опрацювання питань практичної реалізації проекту. Відбувається формування системи, яка після свого втілення і буде виробляти описаний вище товар або послугу. Не можна створити ефективне виробництво в непристосованому для цього місці, при відсутності персоналу необхідної кваліфікації, дефіциті сировини і ресурсів. Тому і розраховуються всі потреби підприємства, починаючи від найбільш вигідного географічного положення, з огляду на розташування постачальників, споживачів, джерел ресурсів і розвиток транспортної інфраструктури, що зв'язує їх. Далі аналізується потреба підприємства в устаткуванні, матеріалах і сировині і намічаються конкретні джерела придбання всього цього. 

Ну і звичайно, ще не обійтися без найманих працівників, від якості яких будуть багато в чому залежати виробничі показники. Залучити потрібний персонал важко без аналізу ринку праці, вивчення переважної мотивації працівників різних рівнів, а від рівня зарплат і інших виплат буде залежати рентабельність виробництва. 

За результатами даного етапу роботи складається загальний бюджет необхідних для реалізації бізнес-плану фінансових коштів, і визначаються джерела їх надходження.

Після того, як визначено механізм роботи підприємства і прораховані суми вкладень в його створення і функціонування, з'являється можливість провести оцінку економічної ефективності проекту. Цей розділ бізнес-плану включає аналіз його прибутковості, інвестиційної привабливості та рентабельності при різних сценаріях, в тому числі і несприятливих. Дослідженню всіляких ризиків і загроз присвячена одна із заключних частин бізнес-плану. При її написанні визначаються джерела цих загроз і опрацьовуються варіанти дій по їх нейтралізації або мінімізації негативних наслідків.

Підсумком всієї описаної вище кропіткої роботи є цілісний комплексний документ - бізнес-план - дорожня карта створення конкретного бізнесу. Вся квінтесенція виконаної роботи викладається в резюме - частині бізнес-плану, яка містить відповіді на всі питання, що хвилюють потенційних інвесторів і кредиторів, головні з яких: обсяг необхідних фінансів, термін і гарантії їх повернення.

Для того, щоб аргументовано відповісти на поставлені вище питання тільки описової частини недостатньо. У процесі розробки бізнес-плану необхідне проведення безлічі розрахунків, на підставі яких складається фінансова модель проекту. Дана модель покликана наочно показувати замовнику, як вкладені в підприємство гроші на вході будуть перетворюватися в його дохід на виході. Вона надається замовнику в зручному для читання і редагування вигляді таблиць формату Exel. У них у відкритому вигляді містяться всі використовувані для розрахунків формули, що дозволяє застосовувати дані таблиці навіть після завершення проекту і коригувати формули відповідно до умов, що змінилися.

Таким чином у складі бізнес-плану Вам будуть дані інструменти для всебічної оцінки ефективності бізнесу, що включають калькуляцію собівартості виробництва, план продажів, прогнозні звіти про прибутки і збитки, розрахунок амортизаційних відрахувань та інше. Всього вийде близько півтора десятка додатків з помісячною або поквартальною розбивкою і річними підсумками.

Всі показники розрахункового блоку будуть визначені, виходячи з декількох можливих сценаріїв розвитку бізнесу. Це дуже важливо для правильного обчислення фінансової віддачі проекту в різних економічних умовах. Даний елемент фінансової моделі стає ключовим при залученні зовнішнього джерела коштів, так як визначає інвестиційну привабливість планованого підприємства.

У питанні залучення кредитних ресурсів для бізнесу Ви можете покластися на багатий досвід команди Pro-Consulting. Ми не тільки готові написати для Вас бізнес-план за міжнародними стандартами, а й можемо попрацювати над уже наявним у Вас бізнес-планом. У цьому випадку проводиться всебічний аудит документа і, при необхідності, його доопрацювання. Незважаючи на те, писали ми бізнес-план самі або доводили вже готовий документ, в будь-якому випадку, ми будемо здійснювати його супровід на всіх етапах.

Ми зацікавлені в тому, щоб Україна стала багатою, економічно незалежною країною, а цього неможливо досягти без розвитку малого і середнього підприємництва. Саме він є фундаментом благополуччя середнього класу і здатний формувати левову частку валового національного продукту. Одним з гальм розвитку малого і середнього бізнесу є невміння автора стартапу правильно розробити бізнес-план і переконати потенційного інвестора в прибутковості свого проекту. Для допомоги вітчизняним підприємцям-початківцям ми стали партнером програми Ощадбанку «Будуй своє», в рамках якої стартапери можуть отримати кваліфіковану, організаційну та фінансову допомогу. Ми пропонуємо їм свої послуги з розробки бізнес-планів за зниженими цінами.

Не обділяємо ми своєю увагою і інвесторів. Економічна ситуація в сучасній Україні має таку динаміку, що в ній іноді важко зрозуміти, в яку галузь варто вкладати гроші, а в яку - ні. На випадок відсутності власних проектів і наявності вільних фінансових коштів, у нас є в наявності готові бізнес-плани в тимчасово вільних економічних нішах. Вони створені на підставі багаторічного моніторингу різних секторів українського ринку і мають високі показники інвестиційної привабливості.

Заробляйте і примножуйте свої капітали з бізнес-планами компанії Pro-Consulting!

 

Приклади Бізнес-планів - Нові Бізнес-ПланиБізнес-план - це друге обличчя Вашої майбутньої фірми! Будь-який бізнес починається з Ідеї. Потім складається бізнес-план. Після складання плану, Ви зможете оцінити перспективність обраного бізнесу.


Нові Бізнес-Плани:


Бізнес план міні виробництво побутівок-вагончиків

Сама по собі побутівка являє собою досить міцну рамну конструкцію. Краї цих рам жорсткі і виконані з прокатних металевих профілів, стійки рам з дерев'яного бруса, з закріпленої внутрішньої і зовнішньої обшивкою.


Бізнес план хімчистки

Чистота. Кожен з нас ставиться до неї по-різному. Але тією чи іншою мірою ми всі до неї прагнемо. Щоденна діяльність людини тісно пов'язана з усякого роду забруднювачами. І відкриття хим.чистки - може стати перспективним бізнесом для починаючого підприємця.


Бізнес План на шаурму

Шаурма - арабське блюдо, яке припало до смаку більшості москвичів. І як влада не намагаються закрити точки, що виробляють шаурму, їх не стає менше. А вигідний бізнес, готувати шаурму?


Бізнес План виробництво утеплювача

Утеплювачі - це матеріали теплоізоляції, які призначені для захисту будь-яких будівель і конструкцій від атмосферного впливу. Мають середню щільність і низьку теплопровідність.


Бізнес-план утеплення стін, фасадів будинків

Бізес утеплення зовнішніх стін зараз набуває все більшої актуальності. Багато хочуть зробити утеплення зовнішніх стін в своїх квартирах. На цю роботу попит дуже великий. Вона приносить тепло та комфорт в оселі. Але потрібно розуміти специфіку цієї роботи, рівень витрат та її окупність.


Бізнес-план комплексу санаторію

Метою проекту є дослідження ринку санаторних і курортних послуг в Башкортостані і обґрунтування будівництва на курорті "Красноусольск" пансіонату.


Бізнес план рослинництво - тепличне господарство

Ви визначилися з видом діяльності свого підприємництва і вирішили, що це буде тепличне рослинництво. Зараз вирощування сільськогосподарських продуктів, особливо сезонних фруктів і овочів - це прибутковий бізнес.


Бізнес план фірми - послуг доступу до інтернету

Мережа інтернет сьогодні - це найбільш оперативний джерело інформації та засіб спілкування між людьми. Інтернет не має кордонів, адже за допомогою нього пошта може дійти за пару годин в іншу точку кулі, і люди отримують можливість спілкуватися візуально один з одним, навіть не виходячи зі свого будинку.

 


 Нові Бізнес-Плани 

 

Бізнес план - скачати готовий зразок, приклади


Бізнес план є невід’ємною частиною створення своєї справи. Якщо у Вас виникла бізнес ідея, то наступним етапом для втілення цієї комерційної ідеї в життя має бути бізнес-план.

Детальніше про визначення що таке бізнес план обов’язково прочитайте в публікації Бізнес план це.

Отже, панове бізнесмени, як Ви вже зрозуміли наш сайт спеціалізується на бізнес планах, як одного з головних частин при утворенні підприємства. Тут легко знайдете, як готовий бізнес план, так і зразок чи приклад успішного бізнес плану в тому числі на українській мові, дізнаєтесь як повиннне здійснюватися бізнес-планування на підприємстві, що таке ефективний бізнес-проект компанії, а також які існують критерії оцінки його ефективності. Ці проекти для створення бізнесу можна скачати безкоштовно.

На кожній сторінці ресурсу є корисні посилання на публікації бізнес планів. Нижче пропонуємо бліц-огляд основних розділів сайту biznes plan.

Готові бізнес плани

Знайти готовий бізнес план для кафе, магазину чи піцерії – велика удача. Це Вам не зразок, який потрібно додатково написати.

Далі подано перелік кращих нових бізнес планів:

 1. Готовий бізнес план на прикладі ресторану Софія (рос.)
 2. Готовий бізнес-план ресторану Софія українською
 3. Бізнес-план пекарні JJB
 4. Бізнес план суші бару

Переглянути і скачати всі готові бізнес-плани без проблем в розділі Бізнес план готовий.

Зразки і приклади бізнес планів

Зібрані приклади бізнес-планів для малого та середнього бізнесу. Всі бізнес плани можна скачати безплатно і використовувати, як зразок для створення власної справи з нуля.

 1. Бізнес план магазину продуктів зразок
 2. Бізнес план піцерії
 3. Бізнес план відкриття магазину одягу
 4. Бізнес план автомийки - зразок

Всі зразки і приклади проектів:

Скачати бізнес плани

Список з бізнес планів, які дозволено скачати та користуватися, щоб не складати проект підприємства своїми руками:

 1. Скачати готовий бізнес план ресторану Софія на українській мові
 2. Скачать готовий бізнес-план ресторану "София" (російською)
 3. Скачати бізнес план сауни

Всі плани, які доступні для завантаження – Бізнес план скачати.

Бізнес план українською

Не так просто знайти в мережі Інтернет бізнес-план на українській мові. У нас це легко. Ось декілька з них:

 1. Бізнес план кафе - зразок українською
 2. Готовий бізнес-план ресторану Софія українською
 3. Бізнес-план пекарні JJB
 4. Бізнес план виробництва піноблоків
 5. Бізнес план магазину продуктів зразок
 6. Бізнес план перукарні в Україні

Усі бізнес проекти для відкриття організації українською – Бізнес план на українській мові.

Якщо ви хочете правильно зробити бізнес план для компанії своїми силами, а не скачати його готовий варіант чи приклад, то в цьому допоможе стаття Як скласти бізнес план.

Готовий бізнес план | Бізнес план


Для втілення своєї бізнес ідеї в життя Вам потрібний бізнес план готовий до використання в реальному часі і саме в Україні. Не зразок, не приклад комерційного проекту, а саме готовий бізнес план підприємства.

У рубриці Готові бізнес-плани ми зібрали приклади реальних і модельних бізнес-планів і бізнес-схеми з різних галузей. Для зручності пошуку всі приклади бізнес-планів були тематично згруповані. Якщо потрібного Вам готового бізнес-плану не виявилося у відповідному розділі, спробуйте скористайтеся пошуком по сайту - можливо, Ваш матеріал був віднесений до іншої рубрики.

Готові бізнес плани

На сайті Biznes Plan Ви знайдете готові бізнес-плани, які можна скачати абсолютно безкоштовно.

До Вашої уваги список всіх готових бізнес планів:

 1. Готовий бізнес-план ресторану Софія українською
 2. Готовий бізнес план на прикладі ресторану Софія (рос.)
 3. Бізнес-план пекарні JJB

Бізнес план готовий на українській мові

В мережі важко знайти приклади і зразки бізнес-планів українською мовою, а ще важче відшукати г​отовий бізнес план українською.

Нові і популярні готові бізнес плани:

 1. Скачати готовий бізнес план ресторану Софія на українській мові
 2. Бізнес-план пекарні JJB
 3. Бізнес план суші бару

Всі готові бізнес плани на українській мові у розділі Бізнес план на українській мові.

Скачати готовий бізнес план

Щоб скласти комерційний план підприємства своїми силами Вам, як мінімум потрібно прочитати про те, що таке бізнес-план – в статті Бізнес план це, а також дізнатися Як скласти бізнес план.

Якщо ж Ви хочете просто скачати готовий план для відкриття своєї справи, то Вам потрібно у розділ Бізнес план скачати.

А ось кращі нові бізнес-плани готові для використання та доступні для завантаження безкоштовно:

 1. Скачати готовий бізнес план ресторану Софія на українській мові
 2. Скачать готовий бізнес-план ресторану "София" (російською)
 3. Скачати бізнес план сауни

Структура бізнес плану | Бізнес план


Структура бізнес плану - письмовий опис того чи іншого проекту, суми і терміни його реалізації. Такий план характеризує доцільність його існування. Склад бізнес-плану багато в чому залежить від того, в якій сфері знаходиться проект, а також від того, які його розміри. Так, якщо передбачається виробництво нового виду продукції, то потрібно розробляти найбільш докладний бізнес-план, який буде описувати всі переваги нового продукту, а також процес його виготовлення. Якщо ж мова йде про відкриття торгового об'єкта, то бізнес-план може бути простим і включати тільки розділи з коротким описом і з розрахунком строків окупності. Структура та зміст бізнес плану відіграє важливу роль у початку діяльності тієї чи іншої організації.

Отже, можна розглянути таке поняття, як детальна структура розділів бізнес плану. Вона включає в себе ряд елементів, кожний з яких має власну важливість.

Структура бізнес плану – Розділ 1. Титульний аркуш

На ньому відображається назва проекту, назва організації, яка буде займатися його реалізацією, місце розташування організації, номер телефону, дата і час складання бізнес-плану. Якщо бізнес-план планує подаватися інвестору або кредитній організації, то необхідно вказати потребу у фінансовій частині і відзначити, через скільки часу проект окупиться.

Структура бізнес плану – Розділ 2. Меморандум про конфіденційність

Цей розділ забезпечує захист авторських прав розробника проекту, і якщо цей меморандум досить короткий, то він повинен розміщуватися на титульному аркуші. Основна мета меморандуму – попередити осіб, які будуть з ним знайомитися про те, що інформація конфіденційна, і що нова людина гарантує нерозповсюдження відомостей без згоди на те автора. Також може бути відзначена і заборона на копіювання всієї зазначеної інформації, або це може бути вимога про повернення автору плану, якщо він не представляє інтересу.

Структура бізнес плану – Розділ 3. Резюме

Даний розділ має рекламний характер, а також він сприяє виявленню інтересу у того, кому буде адресований бізнес план. Цей розділ повинен бути оформлений грамотно, так як від нього виходить перше враження інвесторів про бізнес-план.

У даному розділі необхідно викласти весь бізнес-план у стислій формі, при цьому розкрити сутність проекту. Основою для написання є інформація, яка міститься у всіх розділах.

В цілому структура резюме може бути наступною:

 1. опис;
 2. забезпеченість ресурсами;
 3. як буде реалізовуватися;
 4. у чому полягає унікальність проекту;
 5. сума інвестицій;
 6. прогноз прибутку;
 7. як будуть повертатися позики інвесторам;
 8. ефективність проекту.

Структура бізнес плану – Розділ 4. Мета проекту

У даному розділі описується цільове призначення проекту, а також йде опис товарів або послуг, які будуть надані на ринок у ході реалізації проекту. Вказується реальна вигода клієнтів від отримання даного товару або послуги. Дається опис переваг нового продукту, товару або послуги, унікальність проекту. У даному розділі також здійснюється опис патентів, які є, а також вказується авторське право.

Структура бізнес плану – Розділ 5. Аналіз ринку в даній області

В даному розділі наводяться результати маркетингових досліджень, а також аналіз положення конкурентів у даній галузі. Така інформація буде реально корисною для інвесторів.

Важливо грамотно піднести основну ідею нового проекту і підкреслити її оригінальність при поточному стані справ. Також необхідно описати глибоке розуміння стану організації. На цьому етапі потрібно оцінити останні новинки в галузі, а також перерахувати основних конкурентів, вказавши їх переваги та недоліки.

Структура бізнес плану – Розділ 6. Положення підприємства в галузі

Даний розділ містить повний детальний аналіз становища підприємства в даній галузі, а також перераховуються основні організаційні характеристики. А саме - перераховуються види діяльності організації, а також перелік товарів чи послуг. Описується правова форма підприємства, засновники і персонал.

Далі йде ряд даних:

 • основні економічні показники діяльності організації;
 • адреса підприємства, тип приміщення, необхідність у проведенні ремонту або реконструкції;
 • специфіка роботи підприємства – години, дні і тижні.

Цей розділ несе в собі високе смислове навантаження, якщо основною метою бізнес-плану є створення нового підприємства "з нуля". У такому разі розділ повинен нести в собі ряд основних пунктів, які можуть обґрунтувати успіх підприємства, а також підкреслять досвід керівника в сфері підприємництва. Якщо проект буде мати статус індивідуального підприємництва, то необхідно описати сутність бізнесу підприємця. Мета цього розділу – надати інвестору основні докази доцільності існування проекту з економічної точки зору. Структура розробки бізнес плану відіграє важливу роль, і цьому етапу варто приділити належну увагу.

Структура бізнес плану – Розділ 7. Опис продукту

Цей розділ відіграє важливу роль в будь-якому випадку і повинен нести в собі детальну інформацію про те, які споживчі характеристики та переваги має продукція, а також основні переваги, які має фірма перед конкурентами. Даний розділ може містити додатки у вигляді натурального зразка продукту, а також фотографії, документації з описом технічної сторони і так далі. Якщо продуктом праці є кілька одиниць, то в даному розділі описується кожна з них.

Цей розділ має наступну структуру:

 1. опис та найменування продукту;
 2. область його застосування та основне призначення;
 3. опис характеристик;
 4. конкурентні переваги;
 5. авторські права, якщо такі є;
 6. сертифікат якості, гарантії;
 7. екологічність продукту;
 8. експлуатація і сервіс.

Структура бізнес плану – Розділ 8. Маркетинг план по збуту продукції

В даному розділі надається аналіз ринку, розробка стратегії поведінки на ринку, пояснюється, в якому обсязі споживачі будуть купувати продукцію, а також зазначаються можливі способи впливу на попит. Відзначаються і основні методи продажу продукту або послуги, визначення планованих цін.

Інформація, яка буде міститися в цьому розділі, повинна переконати потенційного споживача придбати цей продукт для себе. Покупці в цьому випадку мають свої характеристики, наприклад, за місцем в ланцюжку поставок, а також статусом – вони можуть бути юридичними або фізичними особами.

Описуються споживчі характеристики бізнес-плану, і серед них важливо приділити увагу зовнішньому вигляду, ступеня його привабливості, ціною і призначенням, міцності, безпеки у використанні і так далі. Проводиться аналіз споживачів, конкурентів, опис переваг товару. Проводиться аналіз ринку збуту продукції або послуги, описується логістична концепція по доставці товару, а також вказується особа, яка займається управлінням ланцюга поставок.

Крім того, в цьому розділі зазначається стратегія, за якою будуть залучатися споживачі і рекламні кампанії, це може бути також надання зразків безкоштовно і багато іншого. Тут же вказується ціна та прогнозований обсяг продажів. Проводиться розрахунок рентабельності та терміну окупності проекту. Дуже багато деталей стратегії маркетингу виявляються дуже складними, а також зачіпають області, такі як маркетингова розстановка і багато іншого.

Структура бізнес плану – Розділ 9. План виробництва

Якщо ви збираєтеся відкривати виробниче підприємство з нуля, то цей розділ буде мати важливе значення для бізнес-плану. В даному випадку збираються всі процеси, пов'язані з виробництвом товару. Тут же розглядається вся ситуація з приміщеннями, а також з їх обладнанням і грамотним розташуванням. На виробничому підприємстві описуються виробничі приміщення, склади та цехи, а також шляхи, по яких товар переміщується всередині підприємства.

Якщо основна мета проекту – створення підприємства по виробництву, то необхідно забезпечити повний опис виробничого процесу, а також вказівку системи випуску продукції, здійснення контролю над виробництвом і так далі. Є ряд заходів, які будуть доручені субпідрядникам, і про них також необхідно буде дати відомості, а також вказати причини, за якими той чи інший підрядник був обраний. А операції, які планується виконувати власними зусиллями, - потрібно з них скласти схему виробничих потоків, а також мати список обладнання і сировини.

В розділі описуються виробничі витрати, розраховується собівартість продукції, складається кошторис витрат, визначаються змінні та постійні витрати.

Розділ має приблизно таку структуру:

 1. дані про структуру виробництва підприємства;
 2. технологія, яка використовувалася;
 3. необхідність у наявності виробничих приміщень;
 4. потреба в персоналі;
 5. задоволення вимог з точки зору екологічності;
 6. виробничі потужності;
 7. обладнання та його характеристики;
 8. потреба в сировині та матеріалах;
 9. вибір субпідрядників;
 10. кошторис витрат з виробництва;
 11. аналіз собівартості.

Структура бізнес плану – Розділ 10. Організаційний план

У даному розділі розглядаються деякі організаційні питання, а також передбачаються нормативні документи та графік реалізації.

Структура бізнес плану – Розділ 11. Фінансове планування

Його необхідно здійснювати за допомогою розгляду та складання основних фінансових документів – вони включають в себе план доходів і витрат, терміни реалізації проекту, план руху грошових коштів і так далі. В даному розділі проводяться інвестиційні вкладення, наприклад, на придбання устаткування або на будівельні роботи, а також на створення оборотних коштів.

Також здійснюється планування джерел, звідки буде братися фінансування проекту, продумується схема повернення кредитних коштів.

Завершення розділу фінансового планування здійснюється за допомогою аналізу ефективності проекту, і для цих цілей використовується методика проектного аналізу.

Розділ має приблизно таку структуру:

 1. звіт про отримання прибутку;
 2. структура податкових платежів;
 3. звіт про рух коштів;
 4. потреба в інвестуванні;
 5. витрати на обслуговування кредиту;
 6. ефективність проекту і його опис.

Структура бізнес плану – Розділ 12. Аналіз ризику

Ні для кого не секрет, що абсолютно кожен проект містить в собі ризики і стикається з певними труднощами на своєму шляху. Ці труднощі несуть загрозу для здійснення проекту, тому дані труднощі необхідно передбачити і розробити стратегії їх подолання. Також дуже важливо врахувати ступінь ризику і розглянути основні проблеми.

Основні моменти, які мають зв'язок з ризиком проекту, повинні описуватися досить просто і об'єктивно, а також необхідно враховувати той факт, що основна загроза може йти від основних конкурентів. Важливо не робити власних прорахунків у сфері маркетингу, а також в політиці виробництва. Не варто робити помилок під час вибору кадрів для керівної посади.

Повинні бути в наявності альтернативні програми управління підприємством, а також в бізнес-плані дуже важливо передбачити основні труднощі, щоб кредитори зрозуміли, як ви збираєтеся діяти в тій чи іншій ситуації. Ризик може бути оцінений об'єктивно шляхом проведення якісного аналізу, який передбачає визначення факторів і областей ризику. Дана робота проводиться експертним шляхом на підставі досвіду роботи у такому напрямку. Також може здійснюватися і кількісний аналіз, який відіграє важливу роль в оцінці всіх ризиків.

Шляхом кількісного аналізу можна оцінити обсяг передбачуваних втрат за певними видами ризику, а також слід пам'ятати про те, що в цьому аналізі використовується безліч методів, в тому числі і метод аналогій, моделювання і так далі.

 • Метод аналогій. В даному випадку використовуються дані по здійсненню аналогічних проектів.
 • Статистичний метод. Тут проводиться вивчення статистики, яка є.
 • Експертний метод. В даному випадку здійснюється збір думок експертів.
 • Моделювання. Тут можна виявити вплив на виниклу ситуацію ззовні.

Також є спеціально розроблені методи визначення ризиків. В результаті проведення аналізу ризику можна забезпечити надання основних гарантій повернення коштів потенційним кредиторам чи інвесторам.

Серед таких гарантій можна виділити наступні:

 • Гарантії федеральних або місцевих органів влади.
 • Страхування.
 • Банківські гарантії та заставу активів.
 • Права та обов'язки.
 • Гарантії на товар.

Визначитися з точною послідовністю розділів допоможе аналіз структури бізнес-плану.

Структура бізнес плану – Розділ 13. Додатки

Цей розділ містить в собі всі необхідні додатки, а також основні документи, які не приймають участь у процесі планування. До речі, на них необхідно посилатися в основних розділах бізнес-плану.

 • Копії численних договорів.
 • Документи, які стали джерелами основних даних.
 • Прейскуранти і так далі.

Так, структура та зміст бізнес плану являють собою основні складові, від яких багато що залежить у процесі реалізації проекту.

Слід зазначити, що в даний час на практиці використовується безліч продуктів, які спрощують складання бізнес-плану. Є спеціальні програми, за допомогою яких можна скласти планувальник і розрахувати основні показники рентабельності й ефективності проекту. Також використовуються спеціальні програми, що призначені виключно для розробки маркетингових стратегій, а також для опису виробничих процесів.

При правильному підході до складання основних розділів цього документа можна привернути увагу з боку інвесторів і при цьому отримати кошти на фінансування вашої ідеї. Однак для того, щоб бізнес план вийшов максимально грамотним і привабливим в безлічі аспектів, необхідно приділити увагу безлічі елементів. Дуже важливо чітко дотримуватися структури і описувати всі дії з точки зору ефективності. Необхідно дотримуватися порядку складання. Якщо у вас немає досвіду в складанні такої документації, можете звернутися за допомогою до професіоналів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *